DWSZdr
Pozostałe
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
Ochrona środowiska - sprawozdania za 2020 r.


1. Zasady prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych oraz tworzenia centralnej bazy danych niebezpiecznych substancji chemicznych - plik do pobrania.

2. Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwe ozonową - wytyczne, wzór sprawozdania 1, wzór sprawozdania 2.
 
 
 

        Skutki zdrowotne i psychologiczne chronicznego stresu. Rozpoznawanie i sposoby radzenia sobie. Program

       Skutki zdrowotne i psychologiczne chronicznego stresu. Rozpoznawanie i sposoby radzenia sobie. Materiały

       Skutki zdrowotne i psychologiczne chronicznego stresu. Rozpoznawanie i sposoby radzenia sobie. Prezentacja

      Zapobieganie i radzenie sobie ze skutkami zdrowotnymi i psychologicznymi chronicznego stresu. Prezentacja

 
***


Wniosek w sprawie doposażenia podmiotu leczniczego - plik do pobrania

***
POPC - e Rejestracja - plik do pobrania

                                                                                              

***
WYTYCZNE DYREKTORA DEPARTAMENTU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA W SPRAWIE CYTOGENETYKI - plik do pobrania

                                                                                               

***

FORMULARZ - zespoły robocze - plik do pobrania

 

***
FORMULARZ SZCZEPIEŃ - plik do pobrania
 

***
Dotacja PMT 2019 r.
Ochrona środowiska - sprawozdania za 2018 r.


1. Zasady prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych oraz tworzenia centralnej bazy danych niebezpiecznych substancji chemicznych - plik do pobrania.

2. Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwe ozonową - rozporządzenie, wzór sprawozdania 1, wzór sprawozdania 2 , wzór sprawozdania 3.


***

Harmonogram wykorzystania urlopów - do pobrania

***


Ochrona środowiska - zasady i wytyczne do informacji za 2017 r.


1. Zasady prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych oraz tworzenia centralnej bazy danych niebezpiecznych substancji chemicznych - plik do pobrania.

2. Wytyczne do informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej za 2017 rok - wytyczne, tabele do informacji.


***
Wychowanie Fizyczne - żołnierze zawodowi - Decyzja Nr 42/MON - sprawdzian w 2019r.

 
***

ZESTAWIENIE UPOSAŻEŃ I NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W 2017r. - WZÓR


***
Ochrona środowiska - zasady i wytyczne do informacji za 2016 r.


1. Wytyczne do informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej za 2016 rok - wytyczne, tabele do informacji.

2. Zasady prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych oraz tworzenia centralnej bazy danych niebezpiecznych substancji chemicznych - plik do pobrania

3. Baza posiadanych NSCH - plik do pobrania


Akty prawne MON w zakresie służby zdrowia:

1) Zarządzenie Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2013 r. poz. 139).

2) Decyzja Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2018 r. poz. 149).

 

 ***

Oświadczenia Konsultantów

Pliki do Pobrania:

- oświadczenie nr 1

- oświadczenie nr 2

 
***

Sprawozdanie ze sposobu rozpatrzenia i załatwienia przez organy wojskowe petycji, skarg i wniosków żołnierzy oraz osób cywilnych.

Pliki do Pobrania:

- wzór tabeli - żołnierze

- wzór tabeli - osoby cywilne

- wzór część opisowa