DWSZdr
Pozostałe
Niedziela, 17 grudnia 2017 r.

Wychowanie Fizyczne - Zołnierze zawodowi - Decyzja Nr 26/MON - sprawdzian w 2017r.


ZESTAWIENIE UPOSAŻEŃ I NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W 2017r. - WZÓR


Ochrona środowiska - zasady i wytyczne do informacji za 2016 r.


1. Wytyczne do informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej za 2016 rok - wytyczne, tabele do informacji.

2. Zasady prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych oraz tworzenia centralnej bazy danych niebezpiecznych substancji chemicznych - plik do pobrania

3. Baza posiadanych NSCH - plik do pobrania


Akty prawne MON w zakresie służby zdrowia:

1) Zarządzenie Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2013 r. poz. 139).

2) Decyzja Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 76).

 

 

Oświadczenia Konsultantów

Pliki do Pobrania:

- oświadczenie nr 1

- oświadczenie nr 2

 

Sprawozdanie ze sposobu rozpatrzenia i załatwienia przez organy wojskowe petycji, skarg i wniosków żołnierzy oraz osób cywilnych.

Pliki do Pobrania:

- wzór tabeli

- wzór część opisowa