DWSZdr
Bezpieczeństwo epizootyczne
Poniedziałek, 20 sierpnia 2018 r.

Podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa epizootycznego i fitosanitarnego Sił Zbrojnych RP - plik do pobrania

Wytyczne Dyrektora Departamentu - Szefa Służby Zdrowia WP w zakresie postępowania ze zwierzętami dzikimi i bezpańskimi na terenach administrowanych przez wojsko - plik do pobrania