DWSZdr
Medycyna Pracy
Poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

WZORY SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI WOJSKOWEJ SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY:

sprawozdanie 1, sprawozdanie 2

 

 Wytyczne Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia dot. funkcjonowania wojskowej służby medycyny pracy

 

Sprawozdania:

Sprawozdanie

arkusz_gus.xls – plik/wzór sprawozdania z działalności – do pobrania celem przesłania  wypełnionego pliku w formie elektronicznej zwrotnie na adres: opil.zwsz@wp.mil.pl