DWSZdr
WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.

OŚRODEK SYMULACJI MEDYCZNEJ POLA WALKIW Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, na bazie magazynu mundurowego o powierzchni 1 105 m² powstał Ośrodek Symulacji Medycznej Pola Walki. Zakończyła się już pierwsza faza jego budowy i kompletowania wyposażenia, co pozwoliło na rozpoczęcie ćwiczeń symulowanych.
W kwietniu 2013 r. przeprowadzono kurs z zasad TCCC (Tactical Combat Casualty Care – opieka nad poszkodowanym na polu walki) z udziałem żołnierzy 10 grupy bojowej USArmy, Wojsk Specjalnych oraz instruktorów i wykładowców Wydziału Dydaktycznego Centrum.
Dzięki zastosowaniu sprzętu multimedialnego i odpowiedniej infrastruktury podczas kursu możliwe było w pełni realne odwzorowanie wszystkich aspektów udzielania taktycznej pomocy medycznej na polu walki we wszystkich jej fazach tzn.:

1.Care under fire – lokalizacja i sposoby podejścia do rannego pod ostrzałem i bez ostrzału, zabezpieczenie krwotoków z kończyn zagrażających życiu za pomocą opaski zaciskowej (staza taktyczna), sposoby wynoszenia rannych spod ostrzału.
2.Tactical field medical care – badanie urazowe, udrożnienie i kontrola dróg oddechowych,  rozpoznanie i zaopatrzenie odmy opłucnowej,  postępowanie z ranami drążącymi, postępowanie przy krwotokach, zaopatrywanie amputacji, złamań, zwichnięć i skręceń, zapobieganie rozwojowi i walka ze wstrząsem, zakładanie polowej karty medycznej.
3.Medical evacuation – procedury MEDEVAC i CASEVAC (zgłoszenie ewakuacji medycznej, kontrola stanu rannego, podejście z rannym do Wozu Ewakuacji Medycznej lub śmigłowca MEDEVAC).

Ponadto w ramach utworzonego ośrodka powstanie sala ćwiczeń do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej na poziomie 2 zabezpieczenia medycznego (tzw. Trauma Room).

Ośrodek Symulacji Medycznej Pola Walki w swym docelowym modelu będzie w pełni funkcjonalnym obiektem do prowadzenia symulacji współczesnego pola walki w jego aspekcie medycznym, zarówno na obecnych teatrach działań jak i planowanych w przyszłości. Dzięki opcjonalnej możliwości zmiany scenariuszy dla grup ćwiczących, istnieje możliwość dostosowania tematów ćwiczeń do kursów prowadzonych  przez WCKMed, w tym również kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (zdarzenia masowe, wypadki komunikacyjne itp.).

Wyposażenie Ośrodka (przy wykorzystaniu fantomów typu iStan czy CEZAR, zestawów symulacji ran oraz taktycznego sprzętu medycznego najnowszej generacji) pozwoli na dostosowanie stopnia realizmu i trudności ćwiczeń do wymagań każdego z kursów, od podstawowego (np. dla kursów CLS – ratownika pola walki) poprzez średni (np. kursy dla pomocniczego personelu medycznego kierowanego do służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych, Grupach Bojowych UE i innych) do bardzo wysokiego (np. kurs Combat Medic czy kursy dla operatorów jednostek specjalnych).

W ośrodku zastosowana została zaawansowana infrastruktura (osiem głośników estradowych oraz listwy stroboskopowe sterowane centralnie, generatory dymu oraz dark room) pozwalająca na symulację całej gamy scenariuszy działania – od pełnej widoczności, poprzez działanie w warunkach zadymienia do ćwiczeń na noktowizji i przy całkowitym braku widoczności.

Obecnie rozpoczął się II etap prac nad budową i doposażeniem sprzętowym ośrodka, w którym powstaje Trauma Room, idealnie odwzorowujący tożsamy element polskiego szpitala II poziomu zabezpieczenia medycznego w Ghazni. Stworzenie tego elementu pozwoli na ćwiczenie i zgrywanie personelu Trauma Team’ów składającego się z lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek przygotowywanych do pełnienia służby poza granicami kraju.

Szkolenia prowadzone w ośrodku mają za zadanie uczyć i doskonalić umiejętności, umożliwiające wykonywanie zadań w elementach zabezpieczenia medycznego pola walki, w szczególności:
1. Zasad udzielania pomocy medycznej bezpośrednio na polu walki pod ostrzałem oraz bez kontaktu bojowego.
2. Sposobów ewakuacji rannych z pola walki.
3. Wykonywania procedur MEDEVAC i CASEVAC.
4. Współdziałania w zespole Trauma Team (umiejętność zaplanowania zadań i rozdzielenia ich na personel, prawidłowego zaopatrzenia poszkodowanego, a następnie zaplanowanie ewakuacji na wyższy poziom opieki medycznej).

Ośrodek Symulacji Medycznej Pola Walki stanowi zaplecze do szkolenia niemedyków oraz niższego, średniego i wyższego personelu medycznego z zakresu:
1) procedur wykonywania działań ratunkowych z pełną oceną sytuacji pod względem taktycznym,
2) umiejętności tworzenia procesu decyzyjnego i standardów postępowania
w środowisku taktycznym w sytuacjach wysokiego ryzyka,
3) ewakuacji poszkodowanych z rejonu zagrożenia,
4) wydobywania rannych i poszkodowanych z pomieszczeń typu kontener mieszkalny, schron, transzeja, umocnienia ziemne i betonowe, check-pointy,
5)procedur doboru sprzętu ratowniczego, segregacji rannych, ustalania stopnia obrażeń (wykonywania szybkiego badania urazowego), rozpoznawanie
i opatrywanie ran, urazów oraz podjęcia decyzji o kolejności udzielania pomocy rannym i kwalifikowania do transportu,
6) działania w warunkach zaciemnienia, zadymienia oraz bez możliwości użycia światła białego,
7) posługiwania się indywidualnym wyposażeniem medycznym (IPMed) oraz wszystkimi zestawami pierwszej pomocy,
8) udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej (poziom 2 zabezpieczenia medycznego) i przygotowania rannego do ewakuacji (MEDEVAC) na wyższy poziom opieki medycznej.

FUNKCJONOWANIE OŚRODKA

Ośrodek Symulacji Medycznej Pola Walki będzie posiadał możliwość realizacji zajęć w zakresie:
a)  Symulatora Pola Walki obejmującego:
•    udzielanie pomocy przedmedycznej i medycznej na polu walki w kontakcie i bez kontaktu z przeciwnikiem:
- segregacja rannych;
- badanie urazowe w warunkach bojowych;
- zaopatrywanie urazów;
- ewakuacja do placówek wyższych poziomów opieki medycznej;
- wyszukiwanie, podchodzenie i wynoszenie rannych z pola walki z użyciem lub bez użycia etatowych środków ewakuacyjnych i improwizowanych.
•    Organizacji gniazd rannych oraz ewakuacji z wykorzystaniem dostępnego sprzętu.
•    Pokonywania z noszami przeszkód terenowych, elementów zabudowy oraz zasieków.
b)  Symulator Trauma Room w zakresie:
- badania urazowego rannych i poszkodowanych;
- opatrywania rannych;
- wykonywania zaawansowanych procedur ratujących życie;
- wykonywania podstawowych zabiegów chirurgicznych.


ELEMENTY OŚRODKA

W Ośrodku Symulacji Medycznej Pola Walki szkolą się uczestnicy kursów realizowanych w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego (kursy doskonalące i specjalistyczne dla żołnierzy korpusu osobowego medycznego oraz żołnierze bez wykształcenia/ przeszkolenia medycznego).

W ośrodku docelowo będą stworzone następujące obiekty:
1.    Symulator pola walki.
 

  1)    fragment drogi dojazdowej do bazy z pierwszym i drugim check-pointem wraz z zasiekami;
  2)    wiatrołom leśny;
  3)    ściana narożna budynku;
  4)    schron;
  5)    transzeja;
  6)    posterunek obserwacyjno – wartowniczy;
  7)    kontener – kancelaria z wyposażeniem biurowym.
2.    Symulator Trauma Room.
3.    „Dark room” do ćwiczeń przy zastosowaniu noktowizji.
4.    Sterownia multimedialna z mikserem elementów akustycznych, odtwarzaczem dźwięków, pulpitem sterowniczym i monitorami kontrolnymi.
5.    Sala lekcyjna z rzutnikiem multimedialnym do omawiania prowadzonych zajęć.