DWSZdr
Szefowie
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.

gen. bryg. dr n. med. Andrzej KALIWOSZKA – na stanowisku Szefa Służby Zdrowia – Zastępcy Głównego Kwatermistrza WP – od 8 lipca 1983 r. do 21 października 1992 r., następnie objął stanowisko Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia – Szefa Służby Zdrowia WP (od 21 października 1992 r. –  do 10 stycznia 1998 r.)


gen. bryg. dr n. med. Andrzej TRYBUSZ – na stanowisku Szefa Zarządu – Szefa Służby Zdrowia WP – od 12 stycznia 1998 r., następnie objął stanowisko Szefa Zarządu Służby Zdrowia w Generalnym Zarządzie Logistyki P–4 (6 marca 2000 r. do 3 grudnia 2001 r.) oraz Pełnomocnika MON ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej.


† gen. bryg. dr n. med. Janusz ADAMCZYK – na stanowisku Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia – Pełnomocnika MON ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej – od 3 grudnia 2001 r. do 30 grudnia 2003 r.


gen. bryg. dr Marek KONDRACKI – na stanowisku Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia, Pełnomocnika MON ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej – od 22 stycznia 2004 do 28 listopada 2006 r., następnie objął obowiązki Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Pełnomocnika MON ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej (1 stycznia 2007 r. –  6 kwietnia 2007 r.)


płk prof. dr hab. n. med. Waldemar BANASIAK – na stanowisku Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – od 23 kwietnia 2007 r. do 7 maja 2007 r.


gen. bryg. dr n. med. Andrzej Stanisław WIŚNIEWSKI – na stanowisku Szefa Inspektoratu – Szefa Służby Zdrowia WP – od 11 czerwca 2007 r. do 24 stycznia 2010 r.


gen. bryg. lek. Sławomir MARAT – na stanowisku Szefa Inspektoratu – Szefa Służby Zdrowia WP – 25 stycznia 2010 r. do 1 listopada 2010 r. 


gen. bryg. dr n. med. Piotr DZIĘGIELEWSKI – na stanowisku Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia WP od 2 listopada 2010 r. do 31 marca 2015 r.


gen. bryg. dr n. med. Piotr DZIĘGIELEWSKI – na stanowisku Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia od 1 kwietnia 2015 r.do 1 listopada 2015 r.

 
gen. bryg. dr n. med. Stanisław ŻMUDA – na stanowisku Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia od 2 listopada 2015 r. do 18 lutego 2018 r.

 

dr Aurelia OSTROWSKA – na stanowisku Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia od 19 lutego 2018 r.