DWSZdr
Kontakt
Wtorek, 19 czerwca 2018 r.

Wojskowa Inspekcja Farmaceutyczna

00-909 Warszawa, ul. Królewska 1


Naczelny Inspektor Farmaceutyczny WP

płk mgr farm. Mariusz CZECH

tel. 261 879 604, fax 261 879 344

kom. 601398953, e-mail wif@wp.mil.pl


Zastępca Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego
WP

Obecnie vacat

tel. 261 879 568


WOJSKOWE OŚRODKI MEDYCYNY PREWENCYJNEJ

 

Szef Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego WOMP Bydgoszcz 

tel. CA MON 261 411 153, cyw. 52 3781153

Szef Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego WOMP Modlin 

tel. CA MON 261 863 180, cyw. 22 6863180

Szef Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego WOMP Wrocław 

tel. CA MON 261 660 080, cyw. 71 7660080

Szef Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego WOMP Kraków 

tel. CA MON 261 134 063, cyw. 12 4554063

Szef Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego WOMP Gdynia 

tel. CA MON 261 266 911; cyw. 58 6266911