DWSZdr
Kontakt
Piątek, 22 stycznia 2021 r.

Wojskowa Inspekcja Farmaceutyczna

00-911 Warszawa, ul. Niepodległości 218


Naczelny Inspektor Farmaceutyczny WP

płk Piotr NAPIERAJ

tel. 261 842 627

Zastępca Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego WP

mjr Katarzyna BANASIK

tel. 261 842 628