DWSZdr
Struktura
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.

ORGANA II INSTANCJI WOJSKOWEJ INSPEKCJI FARMACEUTYCZNEJ 

wg Kodeksu Prawa Administracyjnego:

Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego - płk mgr farm. Mariusz CZECH

 

 

ORGANA I INSTANCJI WOJSKOWEJ INSPEKCJI FARMACEUTYCZNEJ 

wg Kodeksu Prawa Administracyjnego:


WOJSKOWE OŚRODKI MEDYCYNY PREWENCYJNEJ:


Szef Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego WOMP Gdynia - kmdr por. mgr farm. Roman RZEPECKI

Szef Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego WOMP Bydgoszcz - ppłk mgr farm. Dariusz PRZYSZLAK

Szef Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego WOMP Modlin – ppłk mgr farm. Róża NEWSKA

cz.p.o. Szef Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego WOMP Wrocław – ppor. mgr farm. Grzegorz LEWANDOWSKI

Szef Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego WOMP Kraków - ppłk mgr farm. Rafał MAĆKOWIAK