DWSZdr
Struktura
Sobota, 4 kwietnia 2020 r.

ORGANA II INSTANCJI WOJSKOWEJ INSPEKCJI FARMACEUTYCZNEJ 

wg Kodeksu Prawa Administracyjnego:

Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego - płk mgr farm. Piotr NAPIERAJ.

 

 

ORGANA I INSTANCJI WOJSKOWEJ INSPEKCJI FARMACEUTYCZNEJ 

wg Kodeksu Prawa Administracyjnego:


WOJSKOWE OŚRODKI MEDYCYNY PREWENCYJNEJ w Gdyni, Modlinie, Krakowie, Wrocławiu i Bydgoszczy.