DWSZdr
Kontakt
Sobota, 23 stycznia 2021 r.

Wojskowa Inspekcja Sanitarna

00-911 Warszawa, ul. Niepodległości 218


Główny Inspektor Sanitarny WP
płk Tadeusz NIEREBIŃSKI
tel.: 261 842 614

Szef Wojskowej Inspekcji Sanitarnej - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego WP
czpo ppłk Barbara SOŃTA
tel.: 261 842 708