DWSZdr
Kontakt
Środa, 19 grudnia 2018 r.

Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna
00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 


Szef Służby Weterynaryjnej – Inspektor Weterynaryjny WP
płk lek. wet. Grzegorz KRÓL, tel.: 261 873 043