DWSZdr
Kontakt
Wtorek, 19 czerwca 2018 r.

Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna
00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 


Szef Służby Weterynaryjnej – Inspektor Weterynaryjny WP

płk lek. wet. Grzegorz KRÓL tel.: 261 873 043

 

Zastepca Szefa Służby Weterynaryjnej -   Zastepca Inspektora Weterynaryjnego WP.
Obecnie vakat       tel.: 261 873 048 lub 261 873 049, fax 261 873 048