DWSZdr
Kontakt
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.

Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna
00-911 Warszawa, ul. Niepodległości 218


Szef Służby Weterynaryjnej – Inspektor Weterynaryjny WP
płk Grzegorz KRÓL,tel.: 261 842 629

 

Zastępca Szefa Służby Weterynaryjnej – Zastępca Inspektora Weterynaryjnego WP
płk Dariusz JACKOWSKI, tel.: 261 842 630