DWSZdr
Akty prawne
Piątek, 22 stycznia 2021 r.

Art. 3, ust. 4 - 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744; Dz.U. z 2011 r. Nr 54, poz. 278; Dz.U. z 2014 r. poz. 29; Dz.U. z 2015 poz. 308, poz. 201, poz. 266) - do pobrania


Art. 73, ust 1. pkt 4) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 594) - do pobrania


Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2004 Nr 89 poz. 857, Dz.U. z 2007 r. Nr 47, poz.313, Dz. U. z 2015 r. poz. 811) - do pobrania


Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2004 r. w sprawie form współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną  (Dz.U. Nr 245, poz. 2462)- do pobrania


Rozporządzenia Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia (Dz.U. z 2011 r. Nr 88, poz. 504)- do pobrania


Decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru legitymacji i pieczątki wojskowego inspektora weterynaryjnego (Dz. Urz. MON z 2007 r., Nr 8) - do pobrania

 

Decyzja MON w sprawie odznaki honorowej Służby Weterynaryjnej WP.

Załącznik   nr 1 - wzór odznaki honorowej Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego

Zalącznik   nr 2- wzór legitymacji odznaki honorowej Słuzby Weterynaryjnej Wojska  Polskiego

Załącznik   nr 3 -regulamin przyznawania odznaki honorowej Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego

Załącznik   nr 4 -uchwała  zebrania żolnierzy zawodowych Słuzby Weterynaryjnej Wojska Polskiego

Załącznik   nr 5 - wzór odznaki