DWSZdr
KIEROWNICTWO
Środa, 24 maja 2017 r.

Dyrektor Departamentu - Szef Służby Zdrowia WP
gen. bryg. dr n. med. Stanisław ŻMUDA

tel.: 261 879 505
fax: 261 879 700

 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu
pan Jarosław WÓJTOWICZ

tel.: 261 879 505
fax: 261 879 700