DWSZdr
KIEROWNICTWO
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.

Dyrektor Departamentu
dr Aurelia OSTROWSKA

tel.: 261 879 505
fax: 261 879 700

 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu
Anna WIERZOWIECKA

tel.: 261 879 655
fax: 261 879 700

 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu
płk lek. Sławomir CHMIEL

tel.: 261 873 037
fax: 261 879 700