DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.
Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w WIM
05.10.2010
W Auli Głównej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, 6 października br. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2010/2011.

W uroczystości udział wzięli m. in. Dyrektor Generalny MON Jacek OLBRYCHT, Asystent Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. dr n. med. Andrzej WIŚNIEWSKI, płk lek. Piotr DZIĘGIELEWSKI pełniący obowiązki Szefa Inspektoratu, Szefa Służby Zdrowia WP, a także Dyrekcja Instytutu, szefowie klinik oraz członkowie Rady Naukowej WIM.

Działalność naukową Wojskowego Instytutu Medycznego w roku akademickim 2009/2010 podsumował płk prof. dr hab. n. med. Dariusz JURKIEWICZ Przewodniczący Rady Naukowej WIM.

W trakcie uroczystości czterech lekarzy odebrało dyplom doktora habilitowanego nauk medycznych:

1. ppłk dr hab. n. med. Marek RĘKAS
2. Śp. gen. bryg dr hab. n. med. Wojciech LUBIŃSKI
3. dr hab. n. med. Andrzej WIŚNIEWSKI
4. dr hab. n. med. Gabriel WCISŁO

Dyplomy doktorów nauk medycznych odebrali:

1. dr Beata ŻELICHOWSKA
2. dr Rafał Wiesław STEC
3. dr Marek Sławomir ZALISZ
4. Śp. kpt. dr Rafał Władysław ŚWIĘCICKI
5. dr Paweł ZWOLAK
6. dr Joanna Katarzyna STODOLNA-TUKENDORF
7. dr Piotr PRZEKORA
8. kmdr. ppor. dr Krzysztof ZABIEGLIŃSKI
9. ppłk dr Cezary RYBACKI
10.  mjr dr Bogdan BRODACKI
11.  dr Patrycja GRABOWSKA-KRAWIEC
12.  kmdr ppor. dr Bartosz Jan MORAWIEC
13.  dr Agnieszka Edyta SYNOWIEC
14.  dr Magdalena Anna GIERADA
15.  dr Wojciech KOWALCZYK
16.  dr Marcin SIEROCIŃSKI

Podczas uroczystości Dyrektor WIM gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz GIELERAK wręczył kilkunastu osobom nagrody indywidualne I, II i III stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami, za wyróżniające się prace habilitacyjne, doktorskie, za osiągnięcia dydaktyczne oraz za wyróżniające się podręczniki. Ponadto, wręczono 22 nagrody zespołowe I, II i III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2009/2010 oraz za nowatorskie rozwiązania organizacyjno-użytkowe.

Dyrektor WIM podziękował także sześciu dziennikarzom za szczególny wkład w kształtowanie i rozwój dziennikarstwa informacyjnego oraz edukacyjno-społecznego w służbie zdrowia. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Marek NOWICKI - TVN, Elżbieta BYSZEWSKA - TVP1, Małgorzata WALCZAK - TVN Warszawa, Ewa ZWIERZCHOWSKA - Życie Warszawy, Izabela REDLIŃSKA - Rzeczpospolita oraz ppłk Artur GOŁAWSKI z Polski Zbrojnej.

Wykład inauguracyjny pt. „Za co rzymscy legioniści byli wdzięczni bogu medycyny?” wygłosił prof. dr hab. Piotr DYCZEK z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tradycyjnie podczas inauguracji odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów doktoranckich Wojskowego Instytutu Medycznego.

Oficjalna uroczystość poprzedzona została mszą świętą, którą celebrował w Kaplicy WIM ksiądz prałat Sławomir ŻARSKI, Administrator Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Nabożeństwo odprawione było w intencji kadry, pracowników i studentów studiów doktoranckich WIM.

ppłk Joanna Klejszmit-Bodziuch
rzecznik prasowy Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

fot.: Andrzej Kosater WIM