DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
WARSZTATY SZKOLENIOWE - WROCŁAW 2019
04.11.2019
Warsztaty szkoleniowe nt. "Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w podmiotach wojskowej służby zdrowia"

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu był organizatorem kolejnych już Warsztatów szkoleniowych nt. "Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w podmiotach wojskowej służby zdrowia  - wymiana doświadczeń" . Warsztaty odbyły się w dniach 16 - 17 października 2019 r. jako kontynuacja inicjatywy Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby zdrowia dr Aurelii OSTROWSKIEJ. Pierwsze warsztaty odbyły się w ubiegłych roku w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy. W przedsięwzięciu wzięli udział: konsultant krajowa ds. obronności w dziedzinie pielęgniarstwa Pani dr Lidia SIERPIŃSKA,  kierownicza kadra pielęgniarska z wojskowych instytutów, szpitali klinicznych, wojskowych, uzdrowiskowo - rehabilitacyjnych i przychodni wraz z pełnomocnikami ds. zarządzania jakością.

               Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów były doświadczenia i wnioski wynikające z systemu zarządzania jakością i funkcjonowania pielęgniarstwa w podmiotach, w aspekcie zagadnień: procesu uczenia się i rozwoju (doskonalenie kadr, rozwój systemów zarządzania, wdrażania nowych procedur), procesów wewnętrznych (efektywność procesów), poziomu zadowolenia pacjenta oraz konkurencyjności na rynku usług medycznych. Wykład wprowadzający wygłosiły Panie: dr Aurelia OSTROWSKA - prezentując uczestnikom doświadczenia wynikające z prac w Radzie Akredytacyjnej Centrum Monitorowania jakości w Ochronie Zdrowia oraz dr Lidia SIERPIŃSKA - na temat praktycznych aspektów doskonalenia systemu zarządzania jakością na przykładzie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Gościem warsztatów był wybitny językoznawca Pan prof. dr hab. Jan MIODEK, który przestawił wykład nt. "Lekarz - pielęgniarka - pacjent w komunikacji językowej". Wystąpieniom towarzyszyły bogate dyskusje,  uczestnicy podkreślali praktyczną pomoc warsztatów w rozwiązywaniu codziennych problemów i możliwość wykorzystania doświadczeń innych w swoich podmiotach. "To już drugie warsztaty tego typu i mam przekonanie, że nasze spotkania są na tyle owocne, że powinniśmy je kontynuować" - podkreśliła na zakończenie pierwszego dnia warsztatów Pani dr Aurelia OSTROWSKA Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

               Drugi dzień, miał w całości wymiar praktyczny. Organizatorzy zapewnili poszczególnym grupom uczestników zapoznanie się z infrastrukturą, wyposażeniem oraz  zarządzaniem, jednym z najnowocześniejszych w Europie, Zintegrowanym Blokiem Operacyjnym. Zwiedzano również Centralną Sterylizatornię, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz Oddział Internistyczny.

Podkreślić należy wysiłek organizatorów, który przełożył się na bardzo wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny przedsięwzięcia oraz, co podkreślali uczestnicy, bardzo praktyczny wymiar warsztatów dający możliwość zastosowania gotowych rozwiązań w optymalizacji i doskonalenia zarządzania jakością w podmiotach wojskowej służby zdrowia.