DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
DODATKOWY NABÓR NA IV EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
01.10.2019
"Zarządzanie i kierowanie podmiotem leczniczym resortu obrony narodowej”

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z wolnymi miejscami Departament Wojskowej Służby Zdrowia ogłasza dodatkowy nabór na  studia podyplomowe „Zarządzanie i kierowanie podmiotem leczniczym resortu ON”.

Kryteria kwalifikacji na studia podyplomowe  oraz zasady rekrutacji podane w ogłoszeniu z dnia 22.08.2019 r. nie uległy zmianie.

 Dokumenty wymagane od kandydatów

CV, list motywacyjny, kserokopia dyplomu wyższej uczelni oraz dokumentów potwierdzających uczestnictwo w kursach  – dokumenty należy złożyć do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2019 r.

Żołnierze zawodowi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1352), oprócz ww. dokumentów przesyłają także wykaz imienny kandydata na studia, zgodny z załączonym wzorem. Osoby, które pomyślnie przejdą wstępną kwalifikację, zostaną powiadomione o dalszych formalnościach niezbędnych do podjęcia studiów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania aplikacji do DWSZdr (Kancelaria Jawna Inspektoratu Uzbrojenia) z dopiskiem „Studia Podyplomowe”, wersja elektroniczna - e-mail: dwszdr.kierownictwo@mon.gov.pl.