DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
DOKONANE ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE PRZEZ DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA -
09.09.2019
Wprowadzenie do obiegu prawnego "Decyzji nr 276/DWSZdr z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie poprawy sytuacji w zasobach personelu pielęgniarskiego oraz podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek..........."

       W dniu 8 sierpnia 2019 r. Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję nr 276/DWSZdr w sprawie poprawy sytuacji w zasobach personelu pielęgniarskiego oraz podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek rozpoczynających pracę w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej  pod nazwą "Wsparcie Absolwenta".

      Przyjęte rozwiązania systemowe, zawarte w ww. decyzji, zostały wdrożone z inicjatywy Dyrektor Departamentu Pani dr Aurelii OSTROWSKIEJ, z wykorzystaniem elementów pionierskiego  rozwiązania opracowanego przez Konsultanta Krajowego ds. obronności w dziedzinie pielęgniarstwa Panią dr n. med. Lidię SIERPIŃSKĄ oraz Komendanta 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Pana płk mgr Andrzeja SKIBĘ, który w 2018, pilotażowo wprowadził program "Wsparcie Absolwenta" w kierowanym podmiocie.

      Celem wprowadzonych do obiegu prawnego rozwiązań zawartych w  powyższej decyzji jest pozyskanie do podmiotów leczniczych, nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z kierunku pielęgniarstwo, którzy ukończą studia w latach 2019 - 2022 i po raz pierwszy są zatrudniani, na cały etat, w podmiocie leczniczym, na podstawie stosunku pracy w powyższym okresie. Adresatami programu są podmioty lecznicze realizujące świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, a program będzie realizowany w latach 2019 - 2023.
      Minister Obrony Narodowej, jako podmiot tworzący, w odpowiedzi na trudną sytuację w zasobach pielęgniarek i położnych w Polsce - poprzez wdrożenie tych rozwiązań systemowych planuje osiągnięcie: "odmłodzenia" zasobów osobowych w sytuacji prognozowanego braku zastępowalności pokoleniowej w grupie zawodowej pielęgniarek w kraju, zapewnienie niezbędnych kwalifikacji pielęgniarkom rozpoczynającym pracę zawodową, zwiększenie konkurencyjności podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej na rynku pracy oraz doskonalenie jakości świadczeń udzielanych przez podmioty lecznicze.
 
.