DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
UROCZYSTE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
02.08.2019
1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ W LUBLINIE - FILIA W EŁKU

 

Z inicjatywy Pani Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – po raz kolejny -  odbyły się w dniu 16 maja 2019 roku w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie SPZOZ - Fila Ełk uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej środowiska pielęgniarek wojskowych. W uroczystościach uczestniczyły Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Pani dr Aurelia Ostrowska oraz Konsultant Krajowy ds. obronności w dziedzinie pielęgniarstwa Pani dr Lidia Sierpińska. Należy podkreślić, że w roku ubiegłym uroczystości odbywały się w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie, a w tym roku w Filii w Ełku. Zgodnie z przyjętą zasadą, obchody święta pielęgniarek i położnych, co roku organizowane są w innym szpitalu wojskowym.
W uroczystościach wzięli również udział zaproszeni goście m.in.: Senator RP Pani Małgorzata Kopiczko, Przedstawiciel Kancelarii Posła na Sejm RP Pana Wojciecha Kossakowskiego, Prezydent Miasta Ełk Pan Tomasz Andrukiewicz, kierownicza kadra pielęgniarska z wojskowych szpitali oraz przychodni, przedstawicielki szpitala polowego oraz przedstawiciele uczelni i podmiotów współpracujących ze szpitalem w Ełku.

          Wśród wielu życzeń przekazywanych w tym dniu, nie zabrakło słów uznania za trud i poświęcenie w wykonywaniu tak trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz życia i zdrowia drugiego człowieka. Dla najbardziej wyróżniających się pracowników i żołnierzy zostały przygotowane i wręczone listy gratulacyjne, zarówno przez Panią Dyrektor Departamentu, Komendanta Szpitala, jak i przez Konsultanta krajowego ds. obronności w dziedzinie pielęgniarstwa. Po oficjalnej części uroczystości rozpoczęły się dwudniowe warsztaty szkoleniowe dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej  z wojskowych szpitali oraz przychodni. W programie warsztatów znalazły się aspekty psychologii pracy w postaci wystąpień: "Typ osobowości a zarządzanie potencjałem ludzkim" - Pani mgr Bożena Rusewicz, jak również "Komunikacja interpersonalna - podstawowe umiejętności kadry zarządzającej" - Pan mgr Edmund Nowacki. Wystąpienia w drugi dzień warsztatów poświęcone były zagadnieniom z obszaru pielęgniarstwa wojskowego: "Pielęgniarstwo wojskowe - co nowego?" - Pani mjr dr Barbara Sońta, "Wsparcie absolwenta - jako instrument stabilizacji kadry pielęgniarskiej" - Pani dr Lidia Sierpińska, "Potencjalne możliwości rozwoju oficera - pielęgniarki w SPZOZ" - Pani mgr Elżbieta Pankanin.  Ciekawymi doświadczeniami dla innych podmiotów podzieliła się Pani Elżbieta Araminowicz- Kierklo w swoim wystąpieniu na temat: "Współpraca podmiotu leczniczego z wojskami sojuszniczymi NATO - doświadczenia własne 1 WSzKzP Lublin - Filia Ełk". Warsztatom towarzyszyły ożywione dyskusje i rozmowy, a uczestnicy podkreślali konieczność dalszych, cyklicznych spotkań.

         Gospodarzem spotkania w roku ubiegłym i bieżącym był Komendant 1 WSzKzP Lublin  Pan płk mgr Andrzej Skiba, a za sprawy organizacyjne odpowiadał zespół pod kierunkiem lidera – Pani mgr Elżbiety Araminowicz - Kierklo  - Kierownika ds. pielęgniarstwa Filii w Ełku.  Dziękując gospodarzom za wzorowo przygotowaną uroczystość oraz warsztaty, należy podkreślić, że takie wydarzenia są zawsze sposobnością do wymiany praktycznych doświadczeń z zakresu organizacji i zarządzania kadrą pielęgniarską w niełatwych uwarunkowaniach systemu ochrony zdrowia oraz wspierają doskonalenie działalności podmiotów leczniczych wojskowej służby zdrowia.