DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
01.08.2018
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SŁUŻBY PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ