DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Sobota, 22 lutego 2020 r.
01.08.2018
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SŁUŻBY PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ