DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 20 sierpnia 2018 r.
01.08.2018
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SŁUŻBY PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ