DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Piątek, 19 października 2018 r.
01.08.2018
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SŁUŻBY PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ