DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
OBCHODY DNIA POŁOŻNEJ I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIAREK
23.05.2018
Lublin 2018

W związku z przypadającymi w dniach:  8 maja Dnia Położnej oraz 12 maja Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek – w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lubinie (1 WSzKzP Lublin) w dniu 11 maja 2018 r. odbyły się uroczyste obchody z udziałem Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Pani dr Aurelii OSTROWSKIEJ oraz z przedstawicielami departamentu. Gospodarzami i organizatorami przedsięwzięcia byli: Komendant 1 WSzKzP Lublin Pan płk mgr Andrzej SKIBA oraz Naczelna Pielęgniarka Pani dr n. med. Lidia SIERPIŃSKA, pełniąca również funkcję Konsultanta Krajowego ds. obronności w dziedzinie pielęgniarstwa. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Laureatka Medalu im. Florence NIGHTIGALE Pani por. Anna KACZMARCZYK z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie, a także kierownicza kadra pielęgniarska z wojskowych podmiotów leczniczych: Pani mgr Anna REJMANOWSKA – Naczelna Pielęgniarka z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Pani mgr Ewa PIELICHOWSKA – Naczelna Pielęgniarka z 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, Pani Katarzyna GRABOWIECKA ze 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie oraz Pani mgr Elżbieta ARAMINOWICZ – KIERKLO – Kierownik ds. pielęgniarstwa z Filii w Ełku 1 WSzKzP Lublin. Uroczystość zaszczycili również zaproszeni przedstawiciele środowiska akademickiego: Pani dr n. med. Iwona ADAMSKA-KUŹMICKA z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Pani dr n. med. Maria PYĆ z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie wraz z grupą studentów realizujących kształcenie praktyczne na bazie 1 WSzKzP w Lublinie. Uroczystość zgromadziła również Kierowniczą Kadrę Pielęgniarską szpitala, przedstawicieli pracujących w szpitalu Pań Pielęgniarek, Pielęgniarzy, Położnych oraz zaproszonych Pań Pielęgniarek przebywających na emeryturze.

            Podczas otwarcia uroczystości Pani Dyrektor dr Aurelia OSTROWSKA złożyła zebranym życzenia od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Sebastiana CHWAŁKA, które były skierowane do Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych Wojskowej Służby Zdrowia i następnie list z życzeniami przekazała na ręce Pani Konsultant. Wszyscy zabierający głos – zarówno Naczelna Pielęgniarka Wojska Polskiego – Pani mjr dr Barbara SOŃTA jak i Pani por. Anna KACZMARCZYK podkreśliły profesjonalizm oraz istotną rolę i znaczenie pielęgniarek, położnych dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, a nade wszystko dla zabezpieczenia medycznego wojsk i zapewnienia opieki nad żołnierzami. Oprócz gorących i serdecznych życzeń zwracano również uwagę na wyzwania, jakie stoją przed środowiskiem pielęgniarskim, w tym m.in.: brak zastępowalności pokoleniowej w zawodzie, „starzenie” zawodowe czy też brak chętnych do studiowania na kierunku pielęgniarstwo. Pani Konsultant zaakcentowała, jak ważne jest profesjonalne zarządzanie zasobami pielęgniarskimi oraz funkcja kierowniczej kadry pielęgniarskiej w sprawnym i efektywnym działaniu podmiotów leczniczych. Prezentowany materiał zawierał charakterystykę zasobów kadr pielęgniarskich w 1 WSzKzP w Lublinie. Należy podkreślić  bardzo korzystne i unikalne wskaźniki proporcjonalnego rozkładu wieku i stażu pracy zatrudnionych w szpitalu pielęgniarek, stan kwalifikacji zawodowych z zaznaczeniem bardzo dużej grupy zatrudnionych pielęgniarek z wyższym kierunkowym wykształceniem oraz licznej grupy pielęgniarek z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny. Pani Konsultant przedstawiła również doświadczenia z procesu tworzenia Filii w Ełku – od diagnozy organizacyjnej, procesu planowania i organizacji opieki pielęgniarskiej do monitorowania i weryfikacji wdrożonych rozwiązań.

            Podczas uroczystości wręczone zostały listy gratulacyjne dla wyróżnionych osób, zarówno przez Panią Dyrektor dr Aurelię OSTROWSKĄ jak i przez Pana Komendanta płk mgr Andrzeja SKIBA.

Należy podkreślić, że uroczystość była doskonałą sposobnością do wymiany doświadczeń praktycznych z życia zawodowego, integracji środowiska pielęgniarek wojskowych. Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej w wojskowej służbie zdrowia z inicjatywy Pani Dyrektor dr Aurelii OSTROWSKIEJ były również możliwością przybliżenia specyfiki pielęgniarstwa wojskowego młodemu pokoleniu adeptek   i adeptów pielęgniarstwa.       

           Dziękujemy Panu Komendantowi oraz Pani Konsultant za piękną oprawę oraz niezapomniane wrażenia i emocje towarzyszące uroczystym obchodom najważniejszego wydarzenia dla pielęgniarstwa wojskowego.