DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM WOJSKOWEJ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
08.05.2018
64 Międzynarodowe Sympozjum Wojskowej Medycyny Weterynaryjnej - Garmisch 2018

          W dniach 23 – 26 kwietnia 2018 r. w ośrodku wypoczynkowo-konferencyjnym Armii Stanów Zjednoczonych, Edelweiss Lodge and Resort w Garmisch na terenie Niemiec, odbyło się 64 Międzynarodowe Sympozjum Wojskowej Medycyny Weterynaryjnej, w którym udział ze strony polskiej wzięli: Szef Służby Weterynaryjnej – Inspektor Weterynaryjny WP płk lek. wet. Grzegorz Król oraz kmdr ppor. lek. wet. Jacek Kasprzyk reprezentujący Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni. Jak co roku ponad 100 lekarzy weterynarii w mundurach, reprezentujących 19 państw (min. USA, Belgia, Brazylia, Dania, Francja, Norwegia Niemcy, Hiszpania, Izrael, Portugalia, Polska, Słowacja, Serbia, Słowenia, Włochy), spotkało się w tej malowniczej alpejskiej miejscowości aby dyskutować na temat weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego. Główną myślą sympozjum była idea „Jedno Zdrowie – 100 lat Weterynaryjnego Współdziałania”. Podczas spotkania przedstawiono 32 wykłady, w których poruszano problematykę udziału wojskowych lekarzy weterynarii w ochronie zdrowia wojsk. Gospodarzem spotkania był 26-ty Szef Korpusu Weterynaryjnego  Armii Stanów Zjednoczonych gen. bryg. Erik H. Torring III, który  bardzo gorąco powitał wszystkich uczestników spotkania oraz przedstawił aktualne problemy i inicjatywy służby weterynaryjnej Armii USA. Uczestników spotkania zaszczycił swoją obecnością Prezydent Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny Weterynaryjnej Pan dr. Michael Tpper, który zaprezentował wykład o roli American Veterinary Medical Association w propagowaniu idei Jednego Zdrowia. Wyjątkowo ciekawy i ubogacony licznymi fotografiami wykład dotyczący udziału lekarzy weterynarii w walkach podczas I Wojny Światowej przedstawił pułkownik Mario Marchisio – Zastępca Dowódcy Wojskowego Centrum Weterynaryjnego Włoskich Sił Zbrojnych. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z obszaru weterynaryjnej ochrony zdrowia wojsk w poszczególnych armiach w tym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zdobyta wiedza pozwoli na pełniejsze wdrożenie idei Jednego Zdrowia w ramach ochrony zdrowia wojsk.                                                                                                                Tradycyjnie na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy pozowali do pamiątkowego zdjęcia na tle zaśnieżonych szczytów Alp.