DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
NARADA I WARSZTATY - BYDGOSZCZ
25.04.2018
Narada i warsztaty "Praktyczne doświadczenia kierowniczej kadry pielęgniarskiej z zakresu wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania jakością w podmiocie leczniczym"

      Z inicjatywy Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Pani dr Aurelii OSTROWSKIEJ na bazie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy  odbyła się w dniach 19 - 20 kwietnia br. narada oraz warsztaty na temat "Praktyczne doświadczenia kierowniczej kadry pielęgniarskiej z zakresu wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania jakością w podmiocie leczniczym". Grono uczestników, które stanowili Naczelne Pielęgniarki, Asystenci Komendanta ds. pielęgniarstwa, Pełnomocnicy ds. jakości z wiodących wojskowych szpitali oraz instytutów badawczych miało możliwość wymienienia się praktycznymi doświadczeniami z zakresu wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania jakością w podmiotach leczniczych. Prezentowanym materiałom towarzyszyła ożywiona dyskusja oraz cenne wskazówki praktyków, którzy wskazywali także na wyzwania stojące przed podmiotami m.in. krajowy rejestr zdarzeń niepożądanych, tzw. "trudne standardy" (np. plan opieki nad pacjentem, ocena odległych skutków leczenia) czy też projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Kierownicza kadra pielęgniarska wskazywała na ogromne znaczenie zaangażowania pielęgniarek i położnych w doskonaleniu obszarów opieki pielęgniarskiej oraz dokumentowania świadczeń. Uczestnicy przedyskutowali również przykładowy program poprawy jakości w podmiocie leczniczym, wymienili doświadczenia z analizy wskaźników jakości oraz zaprezentowali swoje rozwiązania w zakresie wzorów dokumentacji, szczególnie prowadzonej w wersji elektronicznej. Jednogłośnie podkreślano potrzebę kontynuacji takich spotkań i nadanie im charakteru cyklicznego.

Dziękujemy Komendantowi 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy  za umożliwienie przeprowadzenia powyższego przedsięwzięcia w oparciu o bazę szpitala oraz doświadczenia z wielu zakończonych sukcesem działań w obszarze funkcjonowania systemów zarządzania jakością w podmiocie leczniczym.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia udostępnione przez 10 WSzKzP w Bydgoszczy