DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
UROCZYSTE OTWARCIE
05.03.2018
Uroczyste otwarcie Oddziału Neurochirurgii w 10 WSzKzP w Bydgoszczy

W dniu 26 lutego 2018 r. w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Neurochirurgii po zakończonej przebudowie pomieszczeń. Koszty związane z realizacją zadania wyniosły kwotę 4.491.300,00 zł, w tym dotacja celowa MON w kwocie 2.000.000,00 zł.

        W uroczystościach, udział wzięli Sekretarz Stanu w MON Sebastian Chwałek, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Aurelia Ostrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Jarosław Wójtowicz oraz przedstawiciele lokalnego środowiska.