DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
KONFERENCJA MEDYCZNA
25.01.2018
Konferencja nt. "Oddział endokrynologiczny w koordynowanej opiece zdrowotnej"

          12 stycznia br. we Wrocławiu, w niezwykle gościnnym i świetnie przygotowanym City Hotelu HASTON odbyła się konferencja medyczna pt.: „Oddział endokrynologiczny w koordynowanej opiece zdrowotnej”. Głównym organizatorem był zespół lekarzy z Klinicznego Oddziału Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego, zaś patronat honorowy nad konferencją roztoczył Minister Obrony Narodowej.

We Wrocławiu MON reprezentował Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. dr n. med. Stanisław Żmuda. Już podczas otwarcia konferencji podkreślił, że bardzo ważne jest by środowisko medyków stale uczyło się od siebie i dyskutowało jak coraz nowocześniej pomagać pacjentom.

          Głównym celem konferencji było podkreślenie znaczenia współpracy lekarzy różnych specjalności w diagnozowaniu i leczeniu szerokiej grupy schorzeń endokrynologicznych. O konieczności koordynacji działań mówiła w swoim, otwierającym konferencję, wykładzie dr n. med. Justyna Lisiewicz-Jakubaszko – ordynator Oddziału Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych 4. WSK.

          O aspektach ekonomicznych koordynowanej opieki nad pacjentem opowiadały, zaproszone na konferencję, specjalistki w dziedzinie ekonomiki opieki zdrowotnej: Prof. Uniwersytetu Ekonomicznego Maria Węgrzyn a także dr Barbara Więckowska z Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia. Podkreślały, że dziś system ochrony zdrowia podlega dynamicznym zmianom, ściśle związanym z otoczeniem gospodarczym, społecznym i politycznym, i właśnie dlatego o medycynie trzeba rozmawiać także w aspektach ekonomicznych. Koordynowana opieka zdrowotna to jeden z pożądanych elementów, który prowadzi do poprawy dostępności, jakości oraz efektywności opieki, a także wzrostu poziomu satysfakcji pacjenta.- mówiła prof. Węgrzyn. Lekarze wskazując na mankamenty systemu podkreślali, że wiele procedur medycznych jest niedoszacowanych finansowo, co powoduje często ograniczenia  w doborze skutecznego, nowoczesnego leczenia.

          O swoich doświadczeniach mówili: dr n. med. Justyna Lisiewicz-Jakubaszko, lek. Rafał Szymczak, lek. Witold Markiewicz, lek. Karolina Kowalik, lek. Aleksandra Majcherek, dr n. med. Mateusz Tabin, lek. Andrzej Badura, opisując najciekawsze i najtrudniejsze przypadki medyczne, z jakimi mieli do czynienia podczas pracy w oddziale. Zgodnie podkreślali, że na ich sukcesy zapracowali także specjaliści z innych oddziałów 4. WSK w tym chirurgii, kardiologii czy neurologii i urologii.

          Prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak z Kliniki Chirurgii mówił o operacjach tarczycy i przygotowaniu pacjentów do zabiegu przez endokrynologów, zaś dr hab. n. med. Bogdana Czapigia – neurochirurg o skomplikowanych zabiegach i leczeniu przysadki mózgowej. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szydełko – urolog omówił wyzwania dla chirurgii i endokrynologów w zakresie operacji guzów nadnerczy.

Sporo czasu poświęcono na dyskusję o skuteczności leczenia pacjentów kardiologicznych, u których współwystępuje cukrzyca. Te dwie choroby cywilizacyjne, ich rozpoznanie i skuteczna terapia wymagają dziś ścisłej współpracy kardiologów i diabetologów. Przekonywali o tym prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak z Ośrodka Chorób Serca 4 WSK i prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba – szef Kliniki Chorób Wewnętrznych.

          Ze specjalnym wykładem wystąpił Krajowy Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie endokrynologii prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Profesor Kamiński omawiając leczenie nowotworów neuroendokrynnych, podkreślił znaczenie terapii izotopowych, które również są prowadzone przez endokrynologów w 4. WSK z pożytkiem dla pacjentów.

          Wykładom i dyskusjom przysłuchiwali się nie tylko lekarze ale także zaproszeni na konferencję urzędnicy, w tym szef Dolnośląskiego Oddziału NFZ, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego i Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

          Zaproszenie organizatorów przyjął i zapewnił zebranym chwilę wytchnienia, wybitny językoznawca prof. Jan Miodek. Z myślą o lekarzach prof. Miodek przygotował mini wykład o rodzinie wyrazów związanej z „wnętrznościami” a także o języku komunikacji na linii lekarz – pacjent.

Gromkie brawa zebrał także za zbiór cytowanych nagłówków prasowych z dziedziny sportu czy polityki, w których terminologia medyczna pojawia się często, wywołując uśmiech na twarzach czytelników. Uczestnicy konferencji również reagowali niezwykle emocjonalnie na liczne przykłady podawane przez profesora.

          Na zakończenie, Komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego płk Wojciech Tański dziękując za aktywny udział w konferencji podkreślił, że konferencja zaprocentuje w codziennej praktyce lekarskiej wszystkich uczestników, zaś, reprezentujący MON gen. bryg. dr n. med. Stanisław Żmuda wyraził nadzieję, że  takie spotkania na stałe wejdą do kalendarza wydarzeń organizowanych przez 4. WSK.