DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
UROCZYSTE OTWARCIE w 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
15.12.2017
Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Zintegrowanego Bloku Operacyjnego

W dniu 16 listopada 2017 r. w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Zintegrowanego Bloku Operacyjnego zrealizowanego w ramach zadania pn. Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w latach 2012 – 2017 o wartości kosztorysowej w kwocie 131.265.200,00 zł. Budowa ZBO została dofinansowana ze środków dotacji celowej MON w wysokości 114.481.660,00 zł.

W uroczystościach, obok przedstawicieli lokalnego środowiska, udział wzięli: Szefowa Kancelarii Premier Beaty Szydło Minister Beata Kempa, Podsekretarz Stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. dr n. med. Stanisław Żmuda, Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Jarosław Wójtowicz oraz Szef Oddziału Nadzoru płk Ireneusz Makulski.