DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
UROCZYSTE OTWARCIE
29.11.2017
Uroczyste otwarcie inwestycji budowlanej w 5 WSzKzP SPZOZ w Krakowie

W dniu 9 listopada 2017 r. w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie gruntownie zmodernizowanychw latach 2014-2017 Poliklinik w ramach zadań pn. Modernizacja Polikliniki - budynek nr 1 o wartości kosztorysowej w kwocie 19.485.700,00 zł oraz pn. Modernizacja Polikliniki - budynek nr 12 o wartości kosztorysowej w kwocie 14.525.300,00 zł. Modernizacja obu klinik została dofinansowana ze środków dotacji celowej w łącznej kwocie 32.119.800,00 zł. W uroczystościach, obok przedstawicieli lokalnego środowiska, z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej udział wziął Podsekretarz Stanu w MON pan prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. dr n. med. Stanisław ŻMUDA, zastępca dyrektora pan Jarosław Wójtowicz oraz szef Oddziału Nadzoru płk Ireneusz Makulski.