DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
Odprawa rozliczeniowo - szkoleniowa Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
31.10.2017
Odprawa 12-13.10.2017 rok

W dniach 12-13 października 2017 r. w miejscowości Poledno k/Świecia odbyła się odprawa rozliczeniowo-szkoleniowa dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia z kadrą kierowniczą resortowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych, zorganizowana przy współudziale 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.

W odprawie, oprócz komendantów i dyrektorówpodmiotów leczniczych, dla których Minister Obrony Narodowej jest podmiotem tworzącym, oraz kierowniczej kadry Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, udział wziął Podsekretarz Stanu w MON prof. dr hab. Wojciech FAŁKOWSKI, dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych NFZ Arkadiusz KOSOWSKI oraz przedstawiciele wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ.

Pan Minister w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie wojskowej służby zdrowia w ogólnopolskim systemie opieki zdrowotnej, zwracając jednak uwagę na konieczność ciągłego podnoszenia jakości usług. Wskazał, iż dodatni wynik finansowy placówki nie może być wyznacznikiem jej sukcesu, lecz zjawiskiem naturalnym. Resortowe podmioty lecznicze powinny wyznaczać swoje cele poprzez ciągły rozwój, jakość, nowoczesność i skuteczność.

Głównym tematem odprawy była ocena wartości przyznanych przez NFZ ryczałtów w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzonego ustawą z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wartości przyznanych w jego ramach ryczałtów oraz wysokości zawartych kontraktów na realizację świadczeń zdrowotnych poza ryczałtem.

Kierownicy podmiotów leczniczych przedstawili informacje dotyczące sytuacji finansowo-ekonomicznej w zarządzanych przez nich zakładach.

Została zaprezentowana takżerelacja z XXV targów Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, w których uczestniczyło również kilka podmiotów leczniczych resortu obrony narodowej.