DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Sobota, 23 stycznia 2021 r.
63 Międzynarodowe Sympozjum Wojskowej Medycyny Weterynaryjnej
05.06.2017
GARMISCH

 

 

W dniach 15 – 18.05.2017 r. w ośrodku wypoczynkowo-konferencyjnym armii Stanów Zjednoczonych, Edelweiss Lodge and Resort w Garmisch na terenie Niemiec, odbyło się 63 Międzynarodowe Sympozjum Wojskowej Medycyny Weterynaryjnej, w którym wzięli udział Szef Służby Weterynaryjnej – Inspektor Weterynaryjny WP płk lek. wet. Grzegorz Król oraz kmdr ppor. lek. wet. Jacek Kasprzyk reprezentujący Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni. Na specjalne zaproszenie Szefa Korpusu Weterynaryjnego armii Stanów Zjednoczonych gen. bryg. Erika H. Torringa III w sympozjum uczestniczył płk rez. lek. wet. Ryszard Jeleniewicz, poprzedni Szef Służby Weterynaryjnej – Inspektor Weterynaryjny WP.

Myślą przewodnią sympozjum, w którym uczestniczyło około 100 wojskowych lekarzy weterynarii reprezentujących 19 państw, było hasło „Jedno Zdrowie – międzynarodowi profesjonaliści wojskowi pracujący wspólnie”. Większość prezentowanych wykładów skupiała się na problematyce szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego i udziału w niej wojskowych lekarzy weterynarii. Bardzo interesujący wykład prezentowała Pani dr Rene Carlson – Prezydent Światowego Stowarzyszenia Weterynaryjnego (World Veterinary Association). W swoim wystąpieniu skupiła się na zaangażowaniu WVA na rzecz idei Jedno Zdrowie.
W trakcie przerw między prelekcjami dzielono się doświadczeniami zawodowymi, wymieniano poglądy  oraz nawiązywano nowe kontakty zawodowe.

Jeden dzień sympozjum przeznaczony był na pracę w kilkuosobowych zespołach,
w ramach ćwiczeń poświęconych osłonie przeciwepizootycznej wojsk. W ostatnim dniu zajęć żołnierze z 64 oddziału medycznego US Army przedstawili min. możliwości działania polowego ambulatorium weterynaryjnego.

 

 

                                                                          UCZESTNICY

 

                                                             SZEFOWIE SŁUŻB WETERYNARYNYCH NATO

 

 

                                                       OFICEROWIE LEKARZE WETERYNARII US ARMY

 

 

               SZEF SŁUŻBY WETERYNARYJNEJ WP I US ARMY WRAZ Z LEKARZAMI WETERYNARII Z POLSKI

 

                 WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH