DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
INFORMACJA
26.05.2017
WYKŁAD LAUREATA NAGRODY NOBLA W DZIEDZINIE CHEMII

 

 

Wykład noblisty w Wojskowej Akademii Technicznej

 

 

W dniach 19-20 czerwca 2017 roku Wojskowa Akademia Techniczna będzie miała zaszczyt gościć noblistę profesora Kurta Wüthricha. Ten światowej sławy naukowiec w 2002 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za opracowanie grupy metod jądrowego rezonansu magnetycznego. Jego odkrycie umożliwiło badanie trójwymiarowej struktury makrocząsteczek w roztworach, głównie białek i kwasów nukleinowych. Metody opracowane przez m.in. profesora Kurta Wüthricha stały się podwaliną dla proteomiki – nowej dziedziny biologii, która zajmuje się badaniem stanu ilościowego i jakościowego białek w komórce zdrowej i nowotworowej. W sferze medycznej zrewolucjonizowały metody opracowania nowych leków oraz wczesnej diagnostyki onkologicznej.

 

Profesor Kurt Wüthrich przybędzie do Akademii na zaproszenie Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego,
Rektora-Komendanta WAT płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka oraz Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. dr. n. med.
Stanisława Żmudy, aby w ramach wykładu otwartego przedstawić temat: Basic Research and itsImpact on Daily Human Life Illustrated with the NMR Principle.

 

Wykład odbędzie się 20 czerwca br. o godz. 11.00 w sali kinowej Klubu WAT przy ulicy Kaliskiego 25A w Warszawie.

 

***

 

Kurt Wüthrichurodził się 4 października 1938 roku w Aaberg w Szwajcarii. Studiował chemię, fizykę i matematykę na Uniwersytecie w Bern, doktoryzował się z chemii na Uniwersytecie w Bazylei. Postdoktorat odbył w Szwajcarii oraz w Stanach Zjednoczonych. W 1980 objął stanowisko profesora biofizyki w Swiss Federal Institute of Technology w Zurychu, a od 2001 roku pracuje również w The ScrippsResearchInstitute La Jolla, USA.

 

Badał strukturę i funkcję białek oraz kwasów nukleinowych. Pracował nad rozwojem technik jądrowego rezonansu magnetycznego (NuclearMagneticResonance, NMR) stosowanych przy determinacji struktury przestrzennej makromolekuł. Zajmował się badaniami z zakresu genomiki strukturalnej i funkcjonalnej oraz badaniami biomedycznymi (amyloidozą i supresją immunologiczną).

 

W 2002 roku prof. Kurt Wüthrich wspólnie z Japończykiem Koichi Tanaką i Amerykaninem Johnem Fennem zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.Królewska Szwedzka Akademia Nauk uhonorowała profesora Wüthricha„za wkład w rozwój technik spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w celu ustalania trójwymiarowych struktur biologicznych makromolekuł w roztworach”. Ich prace zrewolucjonizowały metody analizy dużych cząsteczek biologicznych, takich jak na przykład białka.

 

ProfesorWüthrichotrzymałwielenagródzaswojąpracę, w tym Shield of the Faculty of Medicine (1983), Prix Louis Jeantet de Médecine (1993), Ralph and Helen Oesper Award (2010).  Jest autorem ponad 790 publikacji.