DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
ODPRAWA ROZLICZENIOWO-ZADANIOWA DYREKTORA DEPARTAMENTU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA
13.04.2016
23.03.2016 r.

W dniu 22.03.2016r. odbyła się odprawa rozliczeniowo-szkoleniowa kierownikówresortowych szpitali i instytutów badawczych organizowana przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej. Głównym celem odprawy było dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2015 r. oraz omówienie głównych zamierzeńna kolejny rok.  Podczas wizyty w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia płk. dr. n. med. Stanisława Żmudy spotkał się z kadrą kierowniczą, ordynatorami, a także ze związkami zawodowymi. W trakcie wspólnej dyskusji poruszano wiele kwestii, jednak tematem przewodnim było funkcjonowanie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w filii szpitala w Żaganiu. Uczestnicy spotkania mogli zaprezentować Departamentowi Wojskowej Służby Zdrowia swoje stanowiska wraz z argumentami.Wśród zaproszonych gości udział w odprawie wzięli m.in. p.o. Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia Piotr Bromber oraz Zastępca Dyrektora ds.Służb Mundurowych NFZ Jolanta Krug.