DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.
W DRODZE PO FUNDUSZE UNIJNE -  ETAP I
18.03.2016
16.03.2016r.

W dniu 16.03.2016 r. w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia odbyła się  publiczna prezentacja założeń projektu pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON – Etap I.
Projekt przygotowywany jest do konkursu o dofinansowanie z funduszy strukturalnych w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W publicznej prezentacji projektu wzięli udział między innymi przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele środowiska zainteresowanego realizacją projektu.