DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
W DRODZE PO FUNDUSZE UNIJNE
23.12.2015
PODPISANIE UMOWY 17.12.2015 r.

  Departament Wojskowej Służby Zdrowia wraz z częścią podległych podmiotów przystąpił do realizacji projektu mającego na celu pozyskanie środków finansowych pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.          

W dniu 17.12.2015 r., w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia została podpisana umowa pomiędzy podmiotami leczniczymi oraz firmą MedyczniT Sp. z o.o. w zakresie przygotowania projektu dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Osi priorytetowej II. E – administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

 

Umowę w imieniu partnerów podpisał dyrektor DWSZdr. płk dr n. med. Stanisław ŻMUDA a w imieniu firmy MedyczniT Sp. z o.o. prezes Piotr NOWAK