DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
ODPRAWA ROZLICZENIOWO-ZADANIOWA DYREKTORA DEPARTAMENTU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA
09.12.2015
03.12.2015 r. Odprawa rozliczeniowo - zadaniowa

W dniu 3 grudnia 2015 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie odbyła się odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia z kierownikami resortowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia. Celem odprawy była ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładóworaz stopień realizacji kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W odprawie uczestniczył Podsekretarz Stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę i znaczenie wojskowej służby zdrowia nie tylko w resorcie obrony ale również w krajowym systemie opieki zdrowotnej. Minister Wojciech Fałkowski zapowiedział również działania mające wzmocnić obecny potencjał wojskowych podmiotów leczniczych.

Wśród zaproszonych gości w odprawie udział wzięli przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia: zastępca Prezesa ds. Służb Mundurowych Zbigniew Teter oraz Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych Arkadiusz Kosowski .

 

 

Fotogaleria