DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
10 lecie WCKiK
09.07.2015
10 lecie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

9 lipca 2015 r. w Gdańsku odbyła się uroczystość 10-lecia funkcjonowania Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, połączona z ceremonią otwarcia Terenowej Stacji WCKIK SPZOZ w Gdańsku.

Uroczystość rozpoczęła się przed nowo powstałym budynkiem stacji przy ul. Polanki 117 w Gdańsku, gdzie dyrektor WCKiK płk mgr farm. Piotr Klamrowski powitał Podsekretarza Stanu w MON Macieja Jankowskiego oraz pozostałych zgromadzonych gości. Wśród zgromadzonych gości obecni byli: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski, Konsultant Krajowy ds. obronności w dziedzinie transfuzjologii prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Korsak, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi dr Jolanta Antoniewicz-Papis, Duszpasterz Honorowych Dawców Krwi ks. płk Zenon Surma, dowódcy, komendanci, dyrektorzy szpitali wojskowych i cywilnych, reprezentanci jednostek wojskowych współpracujących z WCKIK, przedstawiciele Klubów Honorowych Dawców Krwi, a także inni znamienici goście.
Dyrektor WCKiK w krótkim powitaniu podkreślił wagę krwi jako bezcennego leku, którego niczym nie da się zastąpić. Szczególne podziękowania skierował do honorowych krwiodawców, żołnierzy i pracowników za ich zaangażowanie, serce i wrażliwość na drugiego człowieka.  
Minister Maciej Jankowski – zabierając głos - pogratulował inwestycji, której realizacja była możliwa dzięki środkom otrzymanym z MON. Zwrócił szczególną uwagę na potrzebę istnienia takich jednostek w kraju, podkreślił, że zapasy krwi są czynnikiem strategicznym i niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej, w tym także opieki nad żołnierzami.

Następnie uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: minister Maciej Jankowski, gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski oraz płk mgr farm. Piotr Klamrowski.
Uroczystego poświęcenia dokonał ksiądz płk Zenon Surma, po czym zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić stację i zapoznać się z procedurą poboru, transportu i przechowywania krwi.

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu oficjalnej części otwarcia stacji, zaproszeni goście wzięli udział w konferencji na temat „Funkcjonowania Wojskowej Służby Krwi w Polsce”.