DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
Informacja o rozformowaniu IWSZdr
18.03.2015
Utworzenie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Decyzją Nr 1/Org./DG Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2015 r. oraz Decyzją Nr Pf-12/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej  z dnia 3 marca 2015 r. z dniem 30 kwietnia 2015 r. przestaje funkcjonować Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia.
Od dnia 1 kwietnia 2015 r. sprawy z zakresu określonego w § 32a regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270 z późn. zm.1)) prowadził będzie nowo utworzony Departament Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej.
Z uwagi na powyższe od dnia 1 kwietnia 2015 r. wszelką korespondencję proszę kierować do Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej z siedzibą przy ul. Królewskiej 1/7, 00-909 Warszawa.
1) ostatnia zmiana wynika z zarządzenia Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2015 r. poz. 68).