DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.
ODPRAWA ROZLICZENIOWO - SZKOLENIOWA Z PRZEDSTAWICIELAMI PIONU EPIDEMIOLOGICZNEGO PODMIOTÓW LECZNICZYCH ORAZ WOJSKOWYMI INSPEKTORAMI SANITARNYMI
18.12.2014
17 grudnia 2014 r.

    W dniu  17 grudnia 2014 roku w siedzibie Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia  w Warszawie odbyła się odprawa rozliczeniowo-szkoleniowa poświęcona działalności kierowniczej kadry podmiotów leczniczych w zakresie procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego, w tym w szczególności zasad postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na chorobę zakaźną szczególnie niebezpieczną.
 
 
    W ramach przedsięwzięcia Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP Pan gen. bryg. lek. Piotr DZIĘGIELEWSKI przeprowadził szkolenie na temat "Wojskowa służba zdrowia wobec zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej szczególnie niebezpiecznej". 
 
 
   W trakcie odprawy prowadzonej przez  Głównego Inspektora Sanitarnego WP Pana płk lek. mgr farm. Tadeusza NIEREBIŃSKIEGO  oraz przez Zastępcę - Szefa Wojskowej Inspekcji Sanitarnej Pana płk lek. Jarosława KOZIOŁA poruszono kwestie:
- działań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych podejmowanych przez podmioty lecznicze w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej szczególnie niebezpiecznej,
- wniosków z przeprowadzonych nadzorów podmiotów leczniczych w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej szczególnie niebezpiecznej,
- działań optymalizujących system bezpieczeństwa epidemiologicznego w podmiotach leczniczych.
 
 
    Spotkanie z udziałem kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, Przewodniczących Zespołów Zakażeń Szpitalnych i Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Wojskowych Inspektorów Sanitarnych z Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej, bogate było w merytoryczne dyskusje z udziałem Konsultanta wojskowej służby zdrowia ds. chorób zakaźnych Pana ppłk Artura LIPCZYŃSKIEGO
z  5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.
 
 
Oprac. kpt. Barbara SOŃTA
Zdjęcia: Zbigniew Małecki