DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Piątek, 22 stycznia 2021 r.
WYBORY KANDYDATEK DO RADY DS. KOBIET W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ
19.12.2014
19 grudnia 2014 r.


     W dniu 19 grudnia br. odbyło się zebranie kobiet - żołnierzy z Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz jednostek podległych i nadzorowanych  z udziałem zaproszonego gościa Przewodniczącej Rady ds. kobiet w Siłach Zbrojnych RP - Pełnomocnika MON ds. wojskowej służby kobiet Pani kmdr Bożeny SZUBIŃSKIEJ. Zebranie otworzył  Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP
Pan gen. bryg. lek. Piotr DZIĘGIELEWSKI, który podziękował Pani Komandor za dotychczasowe wsparcie oraz pogratulował osiągnięć Rady.
 

 

 
 
     W dalszej części spotkania, zgodnie z przyjętym porządkiem,  odbyły się wybory w wyniku których do dalszego etapu  zostały wybrane trzy kandydatki:
•    Pani płk dr Alicja TROCHIMIUK z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie,
•    Pani płk dr Grażyna GORYSZEWSKA z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej z Krakowa,
•    Pani por. Iwona ŻUCZEK z 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.
 
 
    Dalszy etap wyborów planowany jest w pierwszej połowie stycznia 2015 roku. Nowo wybranym kandydatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w strukturach Rady ds. kobiet w resorcie obrony narodowej nowej kadencji.

oprac. kpt. dr Barbara SOŃTA
zdjęcia: Zbigniew Małecki