DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.
konferencja Rady do spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych RP.
27.11.2014
25 listopada br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie

25 listopada br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się jubileuszowa konferencja Rady do spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych RP.  W uroczystości udział wzięli wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Gocuł ,wiceminister Maciej Jankowski i poseł Małgorzata Sekuła - Szmajdzińska oraz wielu innych zaproszonych gości. Gospodynią jubileuszu była Pani kmdr Bożena Szubińska, przewodnicząca Rady.
 
 
Podczas uroczystości szef MON przyznał medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”  i tytuły honorowe Zasłużony Żołnierz RP.
 

 
 
Powstanie Rady do spraw kobiet w Siłach Zbrojnych związane było z wejściem Polski w NATO, które przyczyniło się również do otwarcia drogi kobietom  w szkołach wojskowych, dzięki czemu miały szansę na karierę w armii. W ciągu tych 15 lat udało się wprowadzić wiele korzystnych zmian ułatwiających codzienną służbę kobiet w Siłach Zbrojnych RP. W 1999 roku, gdy powstała Rada do spraw kobiet w SZ RP, w armii było niewiele ponad 200 kobiet, głównie w korpusie medycznym. Dziś służbę pełni ponad 3,5 tys. pań, co stanowi  ok. 3 procent naszej armii.
Głównym celem Rady ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych jest doradzanie kierownictwu MON w sprawach służby wojskowej kobiet, opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących służby pań oraz walka   z dyskryminacją ze względu na płeć. „Siły zbrojne dzielą się ze względu na rodzaje wojsk, a nie ze względu na płeć” – podkreślał gen. broni Mieczysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
     W trakcie uroczystości w panelu dyskusyjnym poświęconym „Radzie do spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych RP na przestrzeni ostatnich 15 lat” żołnierze kobiety omówiły zmiany prawne, organizacyjne i logistyczne wprowadzone w okresie funkcjonowania Rady.
Następnym elementem spotkania było wręczenie przez przewodnicząca Rady wyróżnień - dowódcom przychylnym służbie kobiet, łamiącym stereotypy i otwartym na zmiany kultury organizacyjnej wojska. Wyróżnienie otrzymał Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - Pan gen. bryg. lek. Piotr DZIĘGIELEWSKI.
 
 
 
Jubileusz Rady do spraw Kobiet zbiegł się również z inauguracją międzynarodowej  kampanii „16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet”. 
Za symbol kampanii przyjęto białą wstążkę. Wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak jako pierwszy z zaproszonych gości przyłączył się do akcji.
 
 
Zakończenie jubileuszowej konferencji uświetnił koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który wprowadził uczestników w cudowny klimat starodawnych piosenek żołnierskich.
 
 

Opracowanie: ppor. Anna ALEKSANDRZAK
Zdjęcia: www.mon.gov.pl