DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.
Warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów medycznych służb ratowniczych  4 - 5 listopada 2014 r.
10.11.2014
pt. Postępowanie z chorym na szczególnie niebezpieczną chorobę zakaźną

Na podstawie porozumienia pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów- Ministrem Obrony Narodowej Panem Tomaszem SIEMONIAKIEM, a Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Zdrowia powołanym na Koordynatora Zabezpieczenia Medycznego  i Przygotowań Przeciwepidemicznych Ministerstwa Zdrowia Panem Igorem RADZIEWICZ- WINNICKIM w dniach 4 - 5 listopada br. na terenie Wojskowego Instytutu Higieny  i Epidemiologii w Warszawie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów medycznych służb ratowniczych  pt. "Postępowanie z chorym na szczególnie niebezpieczną chorobę zakaźną". Nadzór merytoryczny oraz wsparcie przedsięwzięcia zapewnili - ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej Szef Inspektoratu- Szef  Służby Zdrowia WP Pan gen. bryg. lek. Piotr DZIĘGIELEWSKI oraz Główny Inspektor Sanitarny WP Pan płk lek. mgr farm. Tadeusz NIEREBIŃSKI. Ze strony Ministerstwa Zdrowia przedsięwzięcie koordynował Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Pan Mateusz KOMZA. Przedsięwzięcie służące doskonaleniu systemu reagowania w zapewnieniu bezpieczeństwa epidemiologicznego kraju, a szczególnie zasadom ograniczającym rozprzestrzenianie się zachorowań na chorobę zakaźną szczególnie niebezpieczną wywołaną wirusem gorączki krwotocznej EBOLA dedykowane było koordynatorom medycznym Państwowego Ratownictwa Medycznego. W przedsięwzięciu uczestniczyli również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej oraz Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.
 

 
 
Prowadzący wykłady i warsztaty szczególny nacisk położyli na doskonalenie procedur i zasad działania koordynatorów medycznych Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym w szczególności procedur postępowania w przypadku transportu pojazdem sanitarnym osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie na chorobę zakaźną wysoce niebezpieczną oraz prowadzenia dekontaminacji osób i sprzętu. Podsumowaniem warsztatów były ćwiczenia dla uczestników szkolenia.
 

 
 
Przeprowadzone ćwiczenia prowadzone pod okiem praktyków z Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach oraz Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej, skupiały się na budowaniu doświadczeń własnych uczestników 
w obszarze:
• Metodyki stosowania środków ochrony osobistej przez personel;
• Transportu chorego i realizacji wybranych procedur medycznych w urządzeniach izolacyjnych (BIOVAC)
• Sposobach dekontaminacji pacjenta i personelu.
Przedsięwzięcie zostało wzorowo przygotowane i przeprowadzone dzięki zaangażowaniu gospodarza- Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii Pana płk dr n. med. Janusza KOCIKA oraz kadry Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie. Biorąc pod uwagę zainteresowanie tym wydarzeniem oraz potrzebami zgłaszanymi przez podmioty lecznicze należy przypuszczać, iż było to przedsięwzięcie rozpoczynające dalsze inicjatywy szkoleniowe Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w obszarze zapewnienia zabezpieczenia medycznego z systemowymi rozwiązaniami wdrażającymi pełną osłonę przeciwepidemiczną.
 
zdjęcia: mjr G.Motrycz WIHE Warszawa