DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.
Warsztaty instruktażowo – metodyczne Zespołów Reagowania Epidemiologicznego
03.11.2014
26 – 28 października w Pieczyskach k. Bydgoszczy

Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się zachorowań na chorobę zakaźną szczególnie niebezpieczną wywołaną wirusem EBOLA , jak również celem doskonalenia systemu reagowania epidemiologicznego, w tym możliwości wsparcia administracji cywilnej, w dniach 26 – 28  października w Pieczyskach k. Bydgoszczy odbyły się warsztaty instruktażowo – metodyczne. W przedsięwzięciu uczestniczył Szef Inspektoratu – Szef Służby Zdrowia WP  Pan gen. bryg. lek. Piotr DZIĘGIELEWSKI wraz z kadrą kierowniczą Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej (WOMP), epidemiologów wojskowych w tym z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii i specjalistów Zespołów Reagowania Epidemiologicznego pod kierownictwem Głównego Inspektora Sanitarnego WP Pana płk lek. med. mgr farm Tadeusza NIEREBIŃSKIEGO. W trakcie warsztatów ekipy specjalistów z Zespołów Reagowania Epidemiologicznego WOMP w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Modlinie i Wrocławiu, w skład których wchodzą poszczególne Sekcje: Rozpoznania Biologicznego, Dekontaminacji oraz Ewakuacji Medycznej  praktycznie ćwiczyli m.in.:
•    użycie specjalistycznego sprzętu,
•    użycie środków ochrony indywidualnej,
•    sposoby przeprowadzania zabiegów dekontaminacyjnych,
•    prowadzenie rozpoznania biologicznego,
•    postępowanie z chorym na szczególnie niebezpieczna chorobę zakaźną,
•    sposoby ewakuacji medycznej i transportu chorych.
 
 
Prowadzący szczególny nacisk położyli na doskonalenie procedur i zasad działania Zespołów Reagowania Epidemiologicznego, w tym w szczególności procedury postępowania w przypadku transportu samochodem sanitarnym osób podejrzanych o zakażenie wirusem EBOLA oraz prowadzenia procedur odkażania sprzętu Sekcji  Ewakuacji Medycznej.
Podsumowaniem warsztatów była odprawa służbowa Szefa Inspektoratu, Głównego Inspektora Sanitarnego WP, Dyrektora WIHE z Szefami Zespołów Rozpoznania Epidemiologicznego Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej.
Przedsięwzięcie zostało wzorowo przygotowane i przeprowadzone dzięki zaangażowaniu gospodarza - Komendanta oraz  kadry i pracowników WOMP w Bydgoszczy.