DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Sobota, 23 stycznia 2021 r.
XVIII Konferencja Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich  oraz XV Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP.
19.10.2014
16-18 pażdziernika, Jachranka

 
 
Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP Pan gen. bryg. lek. Piotr DZIĘGIELEWSKI gościł na XVIII Konferencji Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz na XV Zjeździe Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP.  Konferencja odbyła się w  Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance pod Warszawą w dniach 16 - 18 października 2014 r. Tegorocznymi Gospodarzami Zjazdu były: Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie kierowana przez Pana prof. Krzysztofa PAŚNIKA, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP kierowany przez  Pana prof. Wiesława TARNOWSKIEGO oraz Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej kierowana przez Pana gen. bryg. rez. prof. Marka MARUSZYŃSKIEGO.
 

 

 
 
Organizatorzy zaproponowali bardzo bogaty program i szeroki wachlarz zagadnień  ułożonych w Sesje tematyczne: chirurgii wojskowej, nowych rozwiązań w chirurgii minimalnie inwazyjnej, pielęgniarstwa wojskowego i pielęgniarstwa klinicznego, zakażeń w chirurgii małoinwazyjnej, a także sesję polsko - czesko - słowacką. W ramach sesji pielęgniarskiej Pani kpt. dr n. hum. Barbara SOŃTA wygłosiła prezentację pt."Rola pielęgniarki wojskowej w zabezpieczeniu medycznym Sił Zbrojnych RP". Na zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano debatę nt. "Aspekty prawne wideochirurgii oczami chirurga zarządzającego szpitalem".
Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem oraz ciepłym przyjęciem. Uczestnicy podkreślali profesjonalizm i nowatorskość doniesień, dyskusje i wymiana doświadczeń  dominowały także w trakcie przerw w obradach.
 
 
oprac. kpt. Barbara SOŃTA
zdjęcia: dr n. med. Andrzej PACZYŃSKI, ppor mgr Magdalena DEREŃ