DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Sobota, 23 stycznia 2021 r.
II Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych
11.10.2014
2 - 4 października 2014 roku w Krakowie

Głównym organizatorem tego doniosłego przedsięwzięcia był Społeczny Komitet Ratowników Medycznych, który do współpracy zaprosił również przedstawicieli Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz Wojskowego Instytutu Medycznego. Należy wspomnieć, iż do Komitetu Honorowego zostali zaproszeni: Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP Pan gen. bryg. lek. Piotr DZIĘGIELEWSKI oraz Doradca Podsekretarza Stanu ds. Wojskowej Służby Zdrowia Pan płk lek. Wojciech HYTROŚ. W trakcie kongresu został zaprezentowany wykład nt. "Współdziałanie jednostek wojskowych, jako jednostek współpracujących z systemem - wyzwania i możliwości". Autorzy doniesienia w osobach: Pana ppłk. lek. Roberta SZCZECHOWICZA - Koordynatora Ratownictwa Medycznego MON oraz Pani kpt. dr n. hum. Barbary SOŃTY - Szefa Sekcji - Naczelnej Pielęgniarki WP podkreślali, iż w sytuacji gdy wykorzystanie cywilnych sił i środków jest niemożliwe lub może być niewystarczające jednostki wojskowe mogą wspomóc działania ratownicze w sytuacji strat masowych, jako jednostki współpracujące z systemem. Wskazano również na konieczność dopracowania szczegółowych zasad współpracy i współdziałania. Przygotowany przez organizatorów interdyscyplinarny program konferencji poruszał wiele aspektów - od stanów zagrożenia życia w ginekologii i położnictwie, neurologii, poprzez aspekty prawne, psychologiczne, wykonywania zawodu ratownika medycznego, także w ratownictwie specjalistycznym i taktycznym.
Należy pogratulować organizacji tak ważnego przedsięwzięcia, obfitującego w doniesienia naukowe które niewątpliwie przyczynią się do poprawy opieki nad pacjentem w stanie zagrożenia życia i zdrowia, także w aspekcie współczesnego pola walki.
 
oprac. kpt. Barbara SOŃTA