DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Sobota, 23 stycznia 2021 r.
V Łódzkie Spotkania Stomatologiczne.
30.09.2014
26 – 28 września 2014 r.

„Główną ideą i misją Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi jest integracja środowiska lekarzy dentystów i pomoc w wykonywaniu przez nich swojego zawodu” – ta myśl przewodnia przyświecała organizatorom V Łódzkich Spotkań Stomatologicznych połączonych z sesją Komisji Stomatologicznej Wojskowej Izby Lekarskiej, które odbyły się w dniach 26 – 28 września br. W konferencji wzięło udział 470 lekarzy – dentystów, w tym liczne grono stomatologów wojskowych.
 
 
Sesję w imieniu Ministra Obrony Narodowej otworzył  podsekretarz stanu w MON, wiceminister Maciej Jankowski. Ponadto w jej obradach uczestniczył Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski oraz Prezes Wojskowej Izby Lekarskiej kmdr rez. dr n. med. Jan Sapieżko. Tematyka wykładów trzech całodniowych sesji poświęcona była wszystkim kierunkom specjalizacyjnym  współczesnej stomatologii. Oprócz tematów związanych ze stomatologią poruszano także problemy z zakresu genetyki, onkologii, zagadnienia prawne dotyczące odpowiedzialności lekarzy dentystów za krzywdę wyrządzoną pacjentowi, a także problemy psychologiczne w leczeniu. Na konferencję zostali zaproszeni najlepsi i najbardziej uznani wykładowcy z całej Polski oraz przewodniczący wszystkich  Komisji Stomatologicznych Okręgowych Izb Lekarskich. Sesję Wojskowej Izby Lekarskiej otworzył Naczelny Dentysta WP płk dr n. med. Stanisław Żmuda wykładem: „Niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia – laseroterapia a może ozon”. Wykłady urozmaicone były żywą dyskusją, wymianą poglądów na temat problemów pojawiających się przed stomatologami wojskowymi oraz ich rozwiązaniami.