DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Sobota, 23 stycznia 2021 r.
Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski.
14.09.2014
13 września 2014 r.

 

 

 

 
W sobotę 13 września br. 68 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski. Wśród nich 18 absolwentów Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz 13 absolwentów Studium Oficerskiego WSOWL korpusu medycznego.
Uroczystość zaszczyciło obecnością wielu znamienitych gość: przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz samorządowych i wojewódzkich, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego, Policji Państwowej, komendanci szpitali wojskowych, dowódcy jednostek wojskowych. Kierownictwo wojskowej służby zdrowia reprezentował Szef Inspektoratu gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski.
Aktu promowania dokonał Szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Gocuł. Podczas uroczystości młodzi oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń rycerską”.
 
 
Absolwenci Wydziału Wojskowo – Lekarskiego UM w Łodzi rozpoczną po urlopach roczne staże podyplomowe w instytutach i szpitalach wojskowych, a po ich ukończeniu zasilą szeregi kadr medycznych wojskowej służby zdrowia.