DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.
Pożegnania oficerów Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.
29.07.2014
Lipiec 2014 r.

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia służbowe pożegnał oficerów przechodzących na kolejne stanowiska. W uroczystym spotkaniu uczestniczyła kierownicza kadra Inspektoratu oraz współpracownicy odchodzących. Szef Inspektoratu podziękował odchodzącym za lata nienagannej służby oraz zaangażowanie i trud jaki włożyli w wykonywanie swoich zadań. Życzył też wielu sukcesów na nowych stanowiskach.
 

 
Decyzją Ministra Obrony Narodowej zwolnieni zostali z zajmowanych stanowisk służbowych i wyznaczeni na nowe stanowiska służbowe:
płk Wojciech Hytroś – dotychczas pełniący obowiązki Szefa Sztabu IWSZdr. został wyznaczony na stanowisko Doradcy Podsekretarza Stanu ds. Wojskowej Służby Zdrowia,
 

 
mjr Dariusz Płocha – dotychczas pełniący obowiązki Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych został wyznaczony na stanowisko Specjalisty w Departamencie Ochrony Informacji Niejawnych,
 
 
mjr Paweł Mieleszko – dotychczas pełniący obowiązki Specjalisty w Oddziale Personalnym został wyznaczony na stanowisko Specjalisty w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.
 
 
Odchodzący oficerowie podziękowali zgromadzonym za lata wspólnej służby i pracy, wsparcie i koleżeńską, miłą atmosferę.
 
zdjęcia: p. Zbigniew Małecki