DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.
Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych oraz diagnostów laboratoryjnych Wojska Polskiego.
02.06.2014
29 – 30 maja 2014 r. w Łukęcinie

W ośrodku wypoczynkowym w Łukęcinie odbyła się dwudniowa, XI Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Szczecińskiego, Koszalińskiego i Lubuskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych połączona z XXIII Konferencją Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego. Tematem konferencji była: „Rola medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem dziś i jutro”.
 
 
W konferencji wzięło udział 200 diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, wśród nich 50 diagnostów żołnierzy zawodowych i pracowników placówek wojskowej Służby Zdrowia. Wśród gości zaproszonych na konferencje byli m. in. gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski – Szef Inspektoratu – Szef Służby Zdrowia WP, Dyrektorzy i Komendanci placówek wojskowej służby zdrowia.
Komitet organizacyjny zjazdu tworzył Zarząd Szczecińskiego Oddziału PTDL z przewodniczącą mjr dr. n. med. Małgorzatą Jekel – Juźwiak, płk dr n. med. Alicja Trochimiuk – konsultant wojskowej służby zdrowia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej oraz płk w st. spocz. prof. dr. hab. n. med. Marek Paradowski konsultant wojskowej służby zdrowia w latach 1987 – 2007.
Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu i materiałów do diagnostyki laboratoryjnej.