DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Sobota, 23 stycznia 2021 r.
Szkolenie żołnierzy i pracowników komórek personalnych jednostek podległych i nadzorowanych przez  Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.
26.05.2014
22 maja 2014 r.

Dwudziestego drugiego maja br. w Warszawie odbyło się szkolenie żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska komórek kadrowych jednostek podległych i nadzorowanych przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. W trakcie szkolenia przedstawiciel Departamentu Kadr MON przedstawił regulacje prawne i ich uwarunkowania wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniającej wojskową ustawę pragmatyczną oraz ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, w kwestiach związanych ze zwolnieniami lekarskimi. Omówiono również bieżącą problematykę działalności personalnej oraz wytyczne Ministra Obrony Narodowej do działalności kadrowej w Siłach Zbrojnych RP.