DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Sobota, 23 stycznia 2021 r.
Obchody 70 - lecia 105 Szpitala Wojskowego  z Przychodnią SPZOZ w Żarach.
10.05.2014
9 maja 2014 r.


  
 
W ramach obchodów 70 rocznicy powstania 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach, zaproszeni goście i pracownicy wzięli udział w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci komendantów placówki. Na uroczystą galę, przybyli zaproszeni goście m. in.  Dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. Jarosław Mika, Burmistrz Miasta Żary Wacław Maciuszonek, Starosta Żagański Anna Michalczuk, oraz obecni i emerytowani pracownicy szpitala. Kierownictwo Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia reprezentował Zastępca – Szefa Inspektoratu płk Piotr Napieraj oraz Szef Oddziału Nadzoru Właścicielskiego płk Robert Śliwa.
 

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: Pan Michał Rumeld, syn pierwszego komendanta 105 Szpitala Wojskowego mjr. lek. Karola Rumelda, Pani Mirosława Gajdzińska i Pan Marian Mel, dzieci por. lek. Mieczysława Mela, komendanta szpitala w 1945 r., Pani Józefa Błaszczyk, wdowa po płk. lek. Józefie Błaszczyku, najdłużej pełniącym obowiązki komendancie placówki. Z okazji jubileuszu szpitala Minister Obrony Narodowej odznaczył 5 pracowników medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.