DWSZdr
AKTUALNOŚCI
Sobota, 23 stycznia 2021 r.
Obchody Święta Wojskowej Służby Zdrowia.
11.04.2014
4 kwietnia 2014 r.


 

 
Tegoroczne obchody Święta Wojskowej Służby Zdrowia zbiegły się z 70–leciem powstania 4 Wojskowego Szpital Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu. Na uroczystą galę, która odbyła się w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przybyło 400 zaproszonych gości, m in. wojewoda dolnośląski Tomasz SMOLARZ, prezydent Wrocławia Rafał DUTKIEWICZ, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Jerzy MICHALAK oraz zasłużeni żołnierze i pracownicy szpitala, komendanci szpitali wojskowych i wrocławskich, rektorzy wrocławskich uczelni. Kierownictwo Sztabu Generalnego WP reprezentował Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP gen. bryg. lek. Piotr DZIĘGIELEWSKI.
 

 

 
Z okazji jubileuszu szpitala Minister Obrony Narodowej odznaczył  17 żołnierzy i pracowników medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Uroczystego wręczenia dokonał gen. DZIEGIELEWSKI, który ponadto wyróżnił okolicznościowymi dyplomami:
- płk. lek. Grzegorza STOIŃSKIEGO, komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,
- płk. rez. dr. hab. n. med. Waldemara BANASIAKA, kierownika Ośrodka Chorób Serca, byłego Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia,
- płk w st. spocz. dr. n. med. Kazimierza WYDROWSKIEGO – byłego Komendanta 4. Wojskowego Szpital Klinicznego z Polikliniką SPZOZ
 we Wrocławiu.
 

 
W uroczystościach uczestniczyła pani Kazimiera ZIÓŁKOWSKA, pielęgniarka, która przeszła szlak bojowy z 6. Szpitalem Lekko Rannych 1 Armii Wojska Polskiego – poprzednikiem 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.