DWSZdr
Zalecenia i Rekomendacje GIS WP
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zasad realizacji osłony przeciwepidemicznej dla pododdziałów Sił Zbrojnych RP wyjeżdżających poza granice państwa na ćwiczenia oraz szkolenia.

 

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie odbywania kwarantanny w związku z zachorowaniami na zakażenia układu oddechowego (COVID-19) powodowanych przez koronawirusa (SARS-CoV-2).

 

 

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie wdrożenia skutecznych działań profilaktycznych w związku z wystąpieniem zakażeń układu oddechowego powodowanych przez koronawirusa 2019nCov-WUHAN CHINY.

 

 

Rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 5 marca 2020 roku w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniem układu oddechowego (COVID-19) powodowanych przez koronawirusa  (SARS - COV -2).

 

 

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji kwarantanny w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z zachorowaniami na zakażenia układu oddechowego (COVID-19) powodowanych przez koronawirusa (SARS - COV -2).

 

 

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 24 sierpnia 2020 roku dotyczące ochrony zdrowia konsumentów w wojskowych obiektach żywienia zbiorowego.

 

 

 Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 9 kwietnia 2020 roku dotyczące postępowania w przypadku zgonu pacjenta z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-COV-2 dla  wojskowych podmiotów leczniczych.

 

 

 

 Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wdrożenia skutecznych działań profilaktycznych w związku z zakażeniami układu oddechowego (COVID-19) dla osób kierowanych do pełnienia służby/pracy poza granicami państwa w PKW/PJW.

 

 

 

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie wdrożenia skutecznych działań profilaktycznych w związku z zakażeniami układu oddechowego (COVID-19) dla osó powracających z pełnienia służby/pracy poza granicami państwa w PKW/PJW.

 

 

 Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie określenia minimalnych wymagań sanitarnohigienicznych jakie powinny zostać spełnione przez jednostki szkolnictwa wojskowego prowadzące szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalno-stacjonarnej w warunkach stanu epidemii.

 

 

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wdrożenia działań profilaktycznych dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP kierowanych do zadań związanych z przeciwdziałaniem oraz ograniczaniem rozprzestrzeniania COVID-19.

 

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 26 sierpnia 2020 roku dotyczące działań profilaktycznych w celu ograniczenia zachorowań na COVID-19 uczestników biorących udział w procesie rekrutacji do służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP.

 

INNE WAŻNE INFORMACJE

 

Algorytm postępowania w przypadku wystąpienia objawów lub podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 

 

Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakźnych z dnia 06.04.2020 roku.

 

 

Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

 

 

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-Cov-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

 

 

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych.

 

 

 Nowa definicja przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 

 

 Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ.

 

 

Zasady kwarantanny w związku z koronawirusem.

 

 

Formularz wywiadu epidemiologicznego.

 

 

Jak w czasie epidemii zachować równowagę psychiczną - kilka praktycznych porad.

 


Infolinia wsparcia psychologicznego.

 

 

Informacja dotycząca ograniczeń w wykonywaniu pracy w wielu miejscach przez personel medyczny w związku z COVID-19.

 

Nowelizacja rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 roku w sprawie :

- zmieniające rozporządzenie wsprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego;

- zmieniające rozporządzenie wsprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach;

- zmieniające rozporządzenie wsprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


LISTA ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH WSKAZANYCH DLA PACJENTÓW POTENCJALNIE ZAINFEKOWANYCH KORONAWIRUSEM

 

 

 

 

 

 

 Ważne : Jak się zachować kiedy mam objawy COVID-19?