DWSZdr
Zalecenia i Rekomendacje GIS WP
Sobota, 4 kwietnia 2020 r.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie odbywania kwarantanny w związku z zachorowaniami na zakażenia układu oddechowego (COVID-19) powodowanych przez koronawirusa (SARS-CoV-2).

 

 

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie wdrożenia skutecznych działań profilaktycznych w związku z wystąpieniem zakażeń układu oddechowego powodowanych przez koronawirusa 2019nCov-WUHAN CHINY.

 

 

Rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 5 marca 2020 roku w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniem układu oddechowego (COVID-19) powodowanych przez koronawirusa  (SARS - COV -2).

 

 

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji kwarantanny w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z zachorowaniami na zakażenia układu oddechowego (COVID-19) powodowanych przez koronawirusa (SARS - COV -2).

 

 

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 19 marca 2020 roku dotyczące ochrony zdrowia konsumentów w wojskowych obiektach żywienia zbiorowego.

 

 INNE WAŻNE INFORMACJE

 

Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

 

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-Cov-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

 

 

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych.

 

 

 Nowa definicja przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 

 

 Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ.

 

 

Zasady kwarantanny w związku z koronawirusem.

 

 

Formularz wywiadu epidemiologicznego.

 

 

LISTA ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH WSKAZANYCH DLA PACJENTÓW POTENCJALNIE ZAINFEKOWANYCH KORONAWIRUSEM