DWSZdr
GRANT KLINICZNY
Sobota, 23 stycznia 2021 r.

/zamieszczono dn. 25.06.2018r. o godz. 15.20/

SPROSTOWANIE

informacji z dnia 12.12.2017 r. godz. 15.15 dotyczącej wniosków odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów formalnych wraz z uzasadnieniem

 

/zamieszczono dn. 14.12.2017r. o godz. 15.10/

 

 INFORMACJA

 

 

Informacja dotycząca wniosków odrzuconych z powodu niespełniania kryteriów formalnych wraz z uzasadnieniem


 Data ogłoszenia: 12.12.2017 roku godz. 15.15

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo

 

na podstawie Decyzji nr 57/Org./DWSZdr Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie programu pozyskania i wdrożenia nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych służących doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej pod nazwą „GRANT KLINICZNY” oraz w związku z zatwierdzeniem w dniu 05.09.2017R. Regulaminu Konkursu przez Podsekretarza Stanu w MON prof. dr hab. Wojciecha FAŁKOWSKIEGO

 

niniejszym ogłaszam

KONKURS

pn. „GRANT KLINICZNY”

 

Wnioski konkursowe, wg wzorów zawartych w regulaminie, należy kierować na adres: Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON, ul. Królewska 1, 00-909 Warszawa, w terminie do dnia 10 listopada 2017r.

 Szczegóły dotyczące konkursu zawiera regulamin (w załączeniu).

 Regulamin Konkursu

- załączniki do regulaminu konkursu

1.      Załącznik nr 1 – Wzór wniosku składanego w ramach Konkursu;

2.      Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku konfliktu interesów i poufności;

3.      Załącznik nr 3 - Kwestionariusz oceny wniosku;

4.      Załącznik nr 4 - Projekty umów wraz z załącznikami:

a)      na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego - zał. 1, zał. 2, zał. 3,  zał. 4, zał. 5, zał. 6;

b) dotycząca wydatków na kształcenie i upowszechnianie doświadczeńzał. 1, zał. 2, zał. 3;

5.      Załącznik nr 5 - Raport etapowy;

6.      Załącznik nr 6 - Raport końcowy;

7.      Załącznik nr 7 - Wniosek uzasadniający zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej.

 Data ogłoszenia: 13.09.2017 roku