DWSZdr
KOMUNIKATY
Wtorek, 26 stycznia 2021 r.

 

OGŁOSZENIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

KONKURSU POWOŁANEGO DO OCENY OFERT W RAMACH NPZ- KONKURS C3K3/17 , C3K4/17 - plik do pobrania


Data publikacji : 19.10.2017 rok

 

OGŁOSZENIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO


KONKURSU POWOŁANEGO DO OCENY OFERT W RAMACH NPZ- KONKURS C3K3/17 , C3K4/17 - plik do pobrania


Data publikacji : 10.10.2017 rok

 

 

OGŁOSZENIE

 

1. Na podstawie pkt. 40 Regulaminu Konkursu w ramach NPZ na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia na wniosek Komitetu organizacyjnego konkursu unieważnia postępowanie konkursowe na wybór realizatora zadania:

Przygotowanie i wprowadzenie do realizacji programów informacyjnych, szkoleniowych  na temat agresji i lobbingu oraz szkolenie w zakresie metod psychoterapeutycznych zaburzeń związanych ze stresem, stresem traumatycznym oraz zapobieganiu następstwom stresu.

W ramach podzadania 1.3 – Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży
– w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych

W ramach zadania 1- Wspieranie zdrowia psychicznego

Celu Operacyjnego 3 – Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

Konkurs syg. C3K2/2017

 

2. Na podstawie pkt. 40 Regulaminu Konkursu w ramach NPZ na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia na wniosek Komitetu organizacyjnego konkursu unieważnia postępowanie konkursowe na wybór realizatora zadania:

Przygotowanie i wprowadzenie do realizacji programów informacyjno-edukacyjnych, szkoleniowych oraz wprowadzenie metod i narzędzi diagnostycznych dotyczących zaburzeń związanych ze stresem, stresem traumatycznym oraz metod zapobiegania następstwom stresu
w środowisku wojskowym.

W ramach podzadania 2.15 – Realizacja programów z zakresu zapobiegania zaburzeniom związanym ze stresem, w tym następstwom stresu traumatycznego i stresu wynikającego z warunków służby oraz zaburzeń nastroju wśród żołnierzy

W ramach zadania 2- Zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Celu Operacyjnego 3 – Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

Konkurs syg. C3K1/2017Data puplikacji: 03.07.2017r.

 

OGŁOSZENIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONKURSU - LISTA OFERT WYBRANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO 

 - do pobrania ogłoszenie - sygn. C1K1/17

- do pobrania ogłoszenie - sygn. C4K1/17

 

Data puplikacji: 08.06.2017r.

 

 OGŁOSZENIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONKURSU POWOŁANEGO DO OCENY OFERT W RAMACH NPZ - Sygn. C1K1/17 i C4K1/17

 - do pobrania ogłoszenie

 Data ogłoszenia: 29.05.2017 r.

 

 OGŁOSZENIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONKURSU POWOŁANEGO DO OCENY OFERT W RAMACH NPZ

 - do pobrania ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONKURSU - LISTA OFERT WYBRANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO 

 

- do pobrania ogłoszenie